Page 132 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 132

Wyposażenie dodatkowe

                   GT 330

                    PRZYKŁAD KONFIGURACJI         ZESTAWIENIE                                   PAKIET    INDEKS
                                       GT 336/DIEMATIC 3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach lu­
                   GT 330 - DIEMATIC M 3          zem                                         -   100004557
                                       G 303-2 N Palnik gazowy nadmuchowy modulujący 55-180 kW
                   GT 330 DIEMATIC-m3           BH 750 Podgrzewacz c.w.u.                              -   100004507
                   — Palnik gazowy G 303 2N        Zestaw cyrkulacji do GTU C 330                           -   89759840H
                   — Podgrzewacz c.w.u.          2 x Płytka + czujnik dla jednego zaworu mieszaczowego              MD218   100012251
                   — 3 obiegi ogrzew. podł. z zaw. miesz. Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                     2 x FM48 2 x 85757743
                                       Czujnik c.w.u.                                 AD199p   88017017P
                                                                               AD212P  100000030P

5

Żeliwne/stalowe kotły olejowe/gazowe GT 330 - DIEMATIC M 3 AND K3      ZESTAWIENIE                                   PAKIET    INDEKS
                                       GT 338/DIEMATIC 3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach lu­
                   GT 330 DIEMATIC-m 3 + GT 330 K3 (zob.  zem                                         -    100004559
                   GT 430/530 DIEMATIC-m 3 + GT 430/530  GT 338/K3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem
                   K3)                   2 x G 303-3 N Palnik gazowy nadmuchowy modulujący 60-250 kW             -    100004553
                   — Palnik gazowy modulujący G 300 N   BH 1000 Podgrzewacz c.w.u.                             -   2 x 100004508
                   — Podgrzewacz c.w.u.          Czujnik c.w.u.                                   -
                   — 5 obiegów z zaworem mieszającym    3 x Płytka + czujnik dla jednego zaworu mieszaczowego              AD212P   89759841H
                                       Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                     3 x FM48  100000030P
                                       Płytka przekaźników oraz płytka i czujnik dla pierwszego zaworu mieszaczowego  AD199p  3 x 85757743
                                       Kabel BUS L=12 m                                 AD220   88017017P
                                                                                AD134   100004970

                                                                                     88017851

132 www.dedietrich.pl
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137