Page 130 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 130

Wyposażenie dodatkowe

                   GT 330

                    WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"                                                          Pakiet Indeks   PLN

                   Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli DIEMATIC m3                                                AD251 100013306   540

                                             Czujnik zewnętrzny bezprzewodowy
                                            Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej dla tzw. regulacji pogodowej, do
                                            współpracy z  kotłami wyposażonymi w konsolę Diematic iSystem. Stosowany w miej­
                                            sce czujnika przewodowego. Do komunikacji ze sterownikiem kotła wymagany jest
                                            dodatkowo moduł radiowy AD252.

                   Moduł radiowy kotła nadajnik/odbiornik                                                         AD252  100013307 540

                   Umożliwia transmitowanie danych drogą radiową z miejsca zainstalowania CDR
                   D.iSystem do urządzenia nadawczo-odbiorczego umieszczonego w pobliżu urządzenia
                   grzewczego.

5 Czujnik zasobnika buforowego do DIEMATIC 3                                                                         AD160  88017887  620

Żeliwne/stalowe kotły olejowe/gazowe Zawiera 1 czujnik c.w.u. i 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego przy po­
                   mocy kotła wyposażonego w konsolę sterowniczą DIEMATIC 3. - dla wszystkich kotłów
                   wyposażonych w konsolę DIEMATIC 3 lub DIEMATIC-m3 oprócz Elidens DTG 130-45 do
                   115 i C330/630 Eco

                   GTW26 Bramka Modbus - DIEMATIC m3/iSystem                                                       AD325  7714175  1 520

                   Bramka z konwerterem sygnałów dedykowana do łączności pomiędzy konsolami re­
                   gulacyjnymi Diematic iSystem/Diematic m3 a systemami nadzoru systemów BMS. Re­
                   alizuje transmisje danych zgodnych ze standardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

                                                                              GT 330 - DEDICATED BLAST BURNERS

                   DEDYKOWANE PALNIKI NADMUCHOWE DLA GT 330

                   Dedykowane palniki nadmuchowe dla kotła GT 334                                                         Indeks   PLN

                   M 201/2S Palnik olejowy jednostopniowy 60-124 kW                                                        88027313     nz
                   M 202/2S Palnik olejowy dwustopniowy 55//80-125 kW                                                       88027314     nz

                   G 201/2N Palnik gazowy jednostopniowy 65-120 kW                                                        88027324  nz
                   G 203/2N Palnik gazowy dwustopniowy modulowany 55-120 kW                                                    88027325  nz

                   Dedykowane palniki nadmuchowe dla kotła GT 335                                                         Indeks   PLN

                                            M 311-2S Palnik olejowy jednostopniowy 71-166 kW                               7724917     nz
                                            M 312/2S Palnik olejowy dwustopniowy 80/113-160 kW 79*/117-160 kW                      7724918     nz

                                            G 303-2 N Palnik gazowy nadmuchowy modulujący 55-180 kW                           100004507 nz

                   Dedykowane palniki nadmuchowe dla kotła GT 336                                                         Indeks   PLN

                                            M 312/2S Palnik olejowy dwustopniowy 80/113-160 kW 79*/117-160 kW                      7724918     nz

                                            G 303-2 N Palnik gazowy nadmuchowy modulujący 55-180 kW                           100004507 nz

130 www.dedietrich.pl
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135