Page 135 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 135

Wyposażenie dodatkowe

GT 430

WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"

Dobór wyposażenia dodatkowego w zależności od typu konsoli sterowniczej i podłączonych obiegów

(1) Każdy z obiegów grzewczych może być uzupełniony o zdalne sterowanie do wyboru AD 285, AD 284 + AD 252 lub FM 52
(2) Należy pamiętać o zamówieniu czujnika zasilania kaskady: pakiet AD 212 lub AD 218, oraz czujników kotła w przypadku kaskady modulującej: pakiet AD 212

Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli standard                                         Pakiet Indeks PLN

Czujnik temperatury spalin                                                       BP28  82197729  nz

Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli B3                                            Pakiet Indeks   PLN    5

                         Czujnik temperatury spalin                               BP28 82197729     nz
                         Licznik godzin do konsoli B3                              BG40 82187730     nz
                          Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy                    AD140 88017859    114
                         Ten termostat pokojowy pozwala regulować temperaturę pomieszczenia
                         w zakresie od 6 do 30 °C.                                              Żeliwne/stalowe kotły olejowe/gazowe

                          Czujnik c.w.u.                                   AD212P 100000030P   201
                         Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej
                         wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym                     Pakiet  Indeks   PLN

Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli K3                                             AD220 100004970   2 080

                          Płytka przekaźników oraz płytka i czujnik dla pierwszego zaworu mieszaczowego
                         Pakiet ten jest wymagany do podłączenia 1-go obiegu z zaworem mieszającym do ko­
                         tła wyposażonego w konsolę sterowniczą K3 w instalacji kaskadowej.

              Płytka + czujnik dla jednego zaworu mieszaczowego                              FM48  85757743  1 160
                                                                    AD285  100018924   810
              Pozwala sterować zawór mieszający z siłownikiem elektromechanicznym lub elektro­              AD284  100018923
              termicznym siłownika zaworu mieszającego. Płytkę montuje się w konsoli DIEMATIC                         1 140
              m3 i podłącza przy pomocy niezamienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC m3 może                 FM47  85757742
              być wyposażona w 1 lub 2 opcjonalne zestawy "płytka + czujnik", umożliwiające stero­            AD252  100013307   430
              wania jednego lub dwóch zaworów mieszających.                                           540

              CDI-D Programowalny czujnik pokojowy

              Zdalne sterowanie dialogowe przewodowe, z pomieszczenia w którym jest zainstalo­
              wane, pozwala odstąpić od wszystkich rozkazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3. Do­
              datkowo dopasowuje samoadaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów
              (jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg).

              CDR-D Programowalny czujnik pokojowy bezprzewodowy

              Zdalne sterowanie dialogowe, bezprzewodowe, pozwala odstąpić od wszystkich roz­
              kazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3 z pomieszczenia w którym jest zainstalowane.
              Dodatkowo dopasowuje samo-adaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów
              (jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg). Dane są transmitowane drogą ra­
              diową z miejsca zainstalowania do urządzenia nadawczo-odbiorczego (pakiet AD 252)
              umieszczonego w pobliżu urządzenia grzewczego.

              Czujnik temperatury spalin

              Pozwala odczytać na wyświetlaczu konsoli sterowniczej temperaturę spalin i dzięki te­
              mu nadzorować czystość powierzchni wymiany korpusu kotła. W instalacji kaskado­
              wej istnieje możliwość podłączenia czujnika spalin dla każdego kotła.

              Moduł radiowy kotła nadajnik/odbiornik

              Umożliwia transmitowanie danych drogą radiową z miejsca zainstalowania CDR
              D.iSystem do urządzenia nadawczo-odbiorczego umieszczonego w pobliżu urządzenia
              grzewczego.

Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli DIEMATIC m3                                        Pakiet Indeks   PLN

                          Płytka + czujnik dla jednego zaworu mieszaczowego                   FM48 85757743   1 160
                         Pozwala sterować zawór mieszający z siłownikiem elektromechanicznym lub elektro­
                         termicznym siłownika zaworu mieszającego. Płytkę montuje się w konsoli DIEMATIC    AD199p 88017017P    201
                         m3 i podłącza przy pomocy niezamienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC m3 może
                         być wyposażona w 1 lub 2 opcjonalne zestawy "płytka + czujnik", umożliwiające stero­
                         wania jednego lub dwóch zaworów mieszających.

                          Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m
                         Czujnik ten jest wymagany przy podłączeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszają­
                         cym.

                                                                        www.dedietrich.pl 135
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140