Page 136 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 136

Wyposażenie dodatkowe

                   GT 430

                   WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"

                   Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli DIEMATIC m3                   Pakiet Indeks PLN

                   CDI-D Programowalny czujnik pokojowy                              AD285  100018924  810

                   Zdalne sterowanie dialogowe przewodowe, z pomieszczenia w którym jest zainstalo­
                   wane, pozwala odstąpić od wszystkich rozkazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3. Do­
                   datkowo dopasowuje samoadaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów
                   (jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg).

                   CDR-D Programowalny czujnik pokojowy bezprzewodowy                       AD284  100018923  1 140

                   Zdalne sterowanie dialogowe, bezprzewodowe, pozwala odstąpić od wszystkich roz­
                   kazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3 z pomieszczenia w którym jest zainstalowane.

                   Dodatkowo dopasowuje samo-adaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów
                   (jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg). Dane są transmitowane drogą ra­

                   diową z miejsca zainstalowania do urządzenia nadawczo-odbiorczego (pakiet AD 252)
5 umieszczonego w pobliżu urządzenia grzewczego.
                                Kabel BUS L=12 m                           AD134  88017851  640

Żeliwne/stalowe kotły olejowe/gazowe Kabel BUS pozwala połączyć urządzenie wyposażone w konsolę DIEMATIC Evolution
                   z urządzeniem z konsolą DIEMATIC iSystem, 2 urządzenia wyposażone w konsolę DIE­
                   MATIC iSystem lub w instalacji kaskadowej, jak też podłączyć regulator naścienny VM
                   DIEMATIC lub nadajnik sieci zdalnego sterowania.

                   Kabel połączeniowy BUS L=40 m                                 DB119  81997720  830

                   Ekranowany kabel o długości 40 m jest przeznaczony do zastąpienia kabla BUS o dłu­
                   gości 12 m (pakiet AD 134), jeżeli jest on za krótki.

                   Element pośrednicący do BUS AD 139                               AD139  88017858  381
                   Element ten służy do połączenia dwóch kabli BUS, w przypadku gdy dwa kotły są za­        FM47  85757742  430
                   nadto oddalone od siebie.                                   AD212P 100000030P 201
                                                                   AD218  100004781  500
                   Czujnik temperatury spalin
                   Pozwala odczytać na wyświetlaczu konsoli sterowniczej temperaturę spalin i dzięki te­
                   mu nadzorować czystość powierzchni wymiany korpusu kotła. W instalacji kaskado­
                   wej istnieje możliwość podłączenia czujnika spalin dla każdego kotła.

                   Czujnik c.w.u.
                   Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej
                   wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym

                   Czujnik zanurzeniowy z gilzą
                   Czujnik zanurzeniowy NTC 147 jest dostarczany ze skrzynką podłączeniową IP 54
                   i gilzą Ø 1/2", długość użytkowa pod głowicą 120 mm. Wymagany w instalacji wieloko­
                   tłowej.

                   Czujnik zewnętrzny bezprzewodowy                                AD251  100013306  540
                                                                       100013307  540
                   Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej dla tzw. regulacji pogodowej, do
                   współpracy z  kotłami wyposażonymi w konsolę Diematic iSystem. Stosowany w miej­
                   sce czujnika przewodowego. Do komunikacji ze sterownikiem kotła wymagany jest
                   dodatkowo moduł radiowy AD252.

                   Moduł radiowy kotła nadajnik/odbiornik                             AD252

                   Umożliwia transmitowanie danych drogą radiową z miejsca zainstalowania CDR
                   D.iSystem do urządzenia nadawczo-odbiorczego umieszczonego w pobliżu urządzenia
                   grzewczego.

                   Czujnik zasobnika buforowego do DIEMATIC 3                           AD160  88017887  620

                   Zawiera 1 czujnik c.w.u. i 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego przy po­
                   mocy kotła wyposażonego w konsolę sterowniczą DIEMATIC 3. - dla wszystkich kotłów
                   wyposażonych w konsolę DIEMATIC 3 lub DIEMATIC-m3 oprócz Elidens DTG 130-45 do
                   115 i C330/630 Eco

                   GTW26 Bramka Modbus - DIEMATIC m3/iSystem                           AD325  7714175   1 520

                   Bramka z konwerterem sygnałów dedykowana do łączności pomiędzy konsolami re­
                   gulacyjnymi Diematic iSystem/Diematic m3 a systemami nadzoru systemów BMS. Re­
                   alizuje transmisje danych zgodnych ze standardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

                                                  GT 430 - DEDICATED BLAST BURNERS

                   DEDYKOWANE PALNIKI NADMUCHOWE DLA GT 430

                   Dedykowane palniki nadmuchowe do kotłów: GT 430-8, GT 430-9                      Indeks   PLN

                   M 42/1S Palnik olejowy dwustopniowy 185/285-515 kW                           88027121     nz

136 www.dedietrich.pl
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141