Page 138 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 138

Wyposażenie dodatkowe

                   GT 430

                    PRZYKŁAD KONFIGURACJI         ZESTAWIENIE                                    PAKIET    INDEKS
                                       GT 430-8/DIEMATIC 3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach lu­
                   GT 430 - DIEMATIC M3          zem                                          -   100006901
                                       G 303-5 N Palnik gazowy nadmuchowy modulujący 165-405 kW
                   GT 430 DIEMATIC-m3           BH 750 Podgrzewacz c.w.u.                               -   100004509
                   — Palnik gazowy G 40 S         2 x Płytka + czujnik dla jednego zaworu mieszaczowego                 -   89759840H
                   — Podgrzewacz c.w.u.          Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                      2 x FM48 2 x 85757743
                   — 3 obiegi ogrzew. podł. z zaw. miesz. Czujnik c.w.u.                                  AD199p   88017017P
                                                                                AD212P  100000030P

5

Żeliwne/stalowe kotły olejowe/gazowe GT 430 - DIEMATIC M3 AND K3       ZESTAWIENIE                                    PAKIET    INDEKS
                                       GT 430-8/DIEMATIC 3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach lu­
                   GT 430 DIEMATIC-m3 + GT 430 K3     zem                                          -    100006901
                   — Palnik gazowy modulujący G 40 S    GT 430-8/K3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem
                   — Podgrzewacz c.w.u.          2 x G 303-5 N Palnik gazowy nadmuchowy modulujący 165-405 kW             -    100006894
                   — 5 obiegów z zaworem mieszającym    BH 1000 Podgrzewacz c.w.u.                              -   2 x 100004509
                                       Czujnik c.w.u.                                    -
                                       3 x Płytka + czujnik dla jednego zaworu mieszaczowego               AD212P   89759841H
                                       Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                      3 x FM48  100000030P
                                       Płytka przekaźników oraz płytka i czujnik dla pierwszego zaworu mieszaczowego   AD199p  3 x 85757743
                                       Kabel BUS L=12 m                                  AD220   88017017P
                                                                                 AD134   100004970

                                                                                      88017851

138 www.dedietrich.pl
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143