Page 143 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 143

Wyposażenie dodatkowe

GT 530

WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"

Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli K3                                            Pakiet Indeks   PLN

CDR-D Programowalny czujnik pokojowy bezprzewodowy                                           AD284  100018923   1 140 5

Zdalne sterowanie dialogowe, bezprzewodowe, pozwala odstąpić od wszystkich roz­                             FM47  85757742    430
kazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3 z pomieszczenia w którym jest zainstalowane.                             AD252  100013307    540
Dodatkowo dopasowuje samo-adaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów
(jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg). Dane są transmitowane drogą ra­                                          Żeliwne/stalowe kotły olejowe/gazowe
diową z miejsca zainstalowania do urządzenia nadawczo-odbiorczego (pakiet AD 252)
umieszczonego w pobliżu urządzenia grzewczego.

Czujnik temperatury spalin

Pozwala odczytać na wyświetlaczu konsoli sterowniczej temperaturę spalin i dzięki te­
mu nadzorować czystość powierzchni wymiany korpusu kotła. W instalacji kaskado­
wej istnieje możliwość podłączenia czujnika spalin dla każdego kotła.

Moduł radiowy kotła nadajnik/odbiornik

Umożliwia transmitowanie danych drogą radiową z miejsca zainstalowania CDR
D.iSystem do urządzenia nadawczo-odbiorczego umieszczonego w pobliżu urządzenia
grzewczego.

Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli DIEMATIC m3                                        Pakiet Indeks   PLN

                          Płytka + czujnik dla jednego zaworu mieszaczowego                   FM48 85757743   1 160
                         Pozwala sterować zawór mieszający z siłownikiem elektromechanicznym lub elektro­
                         termicznym siłownika zaworu mieszającego. Płytkę montuje się w konsoli DIEMATIC    AD199p 88017017P    201
                         m3 i podłącza przy pomocy niezamienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC m3 może
                         być wyposażona w 1 lub 2 opcjonalne zestawy "płytka + czujnik", umożliwiające stero­
                         wania jednego lub dwóch zaworów mieszających.

                          Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m
                         Czujnik ten jest wymagany przy podłączeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszają­
                         cym.

CDI-D Programowalny czujnik pokojowy                                                  AD285  100018924   810
                                                                    AD284  100018923  1 140
Zdalne sterowanie dialogowe przewodowe, z pomieszczenia w którym jest zainstalo­                            AD134  88017851
wane, pozwala odstąpić od wszystkich rozkazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3. Do­                                 81997720   640
datkowo dopasowuje samoadaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów                                           830
(jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg).

CDR-D Programowalny czujnik pokojowy bezprzewodowy

Zdalne sterowanie dialogowe, bezprzewodowe, pozwala odstąpić od wszystkich roz­
kazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3 z pomieszczenia w którym jest zainstalowane.
Dodatkowo dopasowuje samo-adaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów
(jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg). Dane są transmitowane drogą ra­
diową z miejsca zainstalowania do urządzenia nadawczo-odbiorczego (pakiet AD 252)
umieszczonego w pobliżu urządzenia grzewczego.

Kabel BUS L=12 m

Kabel BUS pozwala połączyć urządzenie wyposażone w konsolę DIEMATIC Evolution
z urządzeniem z konsolą DIEMATIC iSystem, 2 urządzenia wyposażone w konsolę DIE­
MATIC iSystem lub w instalacji kaskadowej, jak też podłączyć regulator naścienny VM
DIEMATIC lub nadajnik sieci zdalnego sterowania.

Kabel połączeniowy BUS L=40 m                                                      DB119

Ekranowany kabel o długości 40 m jest przeznaczony do zastąpienia kabla BUS o dłu­
gości 12 m (pakiet AD 134), jeżeli jest on za krótki.

Element pośrednicący do BUS AD 139                                                   AD139  88017858  381
Element ten służy do połączenia dwóch kabli BUS, w przypadku gdy dwa kotły są za­                            FM47  85757742  430
nadto oddalone od siebie.                                                        AD212P 100000030P 201
                                                                    AD218  100004781  500
Czujnik temperatury spalin
Pozwala odczytać na wyświetlaczu konsoli sterowniczej temperaturę spalin i dzięki te­
mu nadzorować czystość powierzchni wymiany korpusu kotła. W instalacji kaskado­
wej istnieje możliwość podłączenia czujnika spalin dla każdego kotła.

Czujnik c.w.u.
Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej
wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym

Czujnik zanurzeniowy z gilzą
Czujnik zanurzeniowy NTC 147 jest dostarczany ze skrzynką podłączeniową IP 54
i gilzą Ø 1/2", długość użytkowa pod głowicą 120 mm. Wymagany w instalacji wieloko­
tłowej.

                                                                        www.dedietrich.pl 143
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148