Page 144 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 144

Wyposażenie dodatkowe

                   GT 530

                    WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"                                                        Pakiet Indeks   PLN

                   Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli DIEMATIC m3                                             AD251 100013306   540

                                             Czujnik zewnętrzny bezprzewodowy
                                            Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej dla tzw. regulacji pogodowej, do
                                            współpracy z  kotłami wyposażonymi w konsolę Diematic iSystem. Stosowany w miej­
                                            sce czujnika przewodowego. Do komunikacji ze sterownikiem kotła wymagany jest
                                            dodatkowo moduł radiowy AD252.

                   Moduł radiowy kotła nadajnik/odbiornik                                                      AD252  100013307 540

                   Umożliwia transmitowanie danych drogą radiową z miejsca zainstalowania CDR
                   D.iSystem do urządzenia nadawczo-odbiorczego umieszczonego w pobliżu urządzenia
                   grzewczego.

5 Czujnik zasobnika buforowego do DIEMATIC 3                                                                      AD160  88017887    620
                                                                                                       1 520
Żeliwne/stalowe kotły olejowe/gazowe Zawiera 1 czujnik c.w.u. i 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego przy po­
                   mocy kotła wyposażonego w konsolę sterowniczą DIEMATIC 3. - dla wszystkich kotłów                                          PLN
                   wyposażonych w konsolę DIEMATIC 3 lub DIEMATIC-m3 oprócz Elidens DTG 130-45 do
                   115 i C330/630 Eco                                                                             nz

                   GTW26 Bramka Modbus - DIEMATIC m3/iSystem                                                     AD325  7714175

                   Bramka z konwerterem sygnałów dedykowana do łączności pomiędzy konsolami re­
                   gulacyjnymi Diematic iSystem/Diematic m3 a systemami nadzoru systemów BMS. Re­
                   alizuje transmisje danych zgodnych ze standardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

                                                                           GT 530 - DEDICATED BLAST BURNERS

                   DEDYKOWANE PALNIKI NADMUCHOWE DLA GT 530

                   Dedykowane palniki nadmuchowe do kotła GT 530-9                                                  Pakiet Indeks

                                            G 43/2S Palnik gazowy dwustopniowy lub modulowany 220-720 kW                      88027171

                   MB-VEF 415 S32 Ścieżka gazowa                                                    VEF415S32       100019540 13 000

                   Ścieżka gazowa MB-VEF integruje w jednym kompaktowym urządzeniu funkcję filtra
                   gazu, regulatora stosunku gaz/powietrze, zaworów i przełączników ciśnienia. Umożli­
                   wia optymalne tworzenie mieszanki dla palników ze wstępnym zmieszaniem i z cią­
                   giem wymuszonym. Stosowana jest do palników modulowanych i o określonych stop­
                   niach pracy. Ciśnienie zasilania gazem do 360 mbar.

                   Dedykowane palniki nadmuchowe do kotłów: GT 530-10, GT 530-11                                           Pakiet Indeks   PLN

                                            M 42/4S Palnik olejowy dwustopniowy 290/465-765 kW                           88027124     nz

                   G 43/2S Palnik gazowy dwustopniowy lub modulowany 220-720 kW                                               88027171  nz

                   MB-VEF 420 S12 Ścieżka gazowa                                                    VEF420S12       100019542 13 700

                   Ścieżka gazowa MB-VEF integruje w jednym kompaktowym urządzeniu funkcję filtra
                   gazu, regulatora stosunku gaz/powietrze, zaworów i przełączników ciśnienia. Umożli­
                   wia optymalne tworzenie mieszanki dla palników ze wstępnym zmieszaniem i z cią­
                   giem wymuszonym. Stosowana jest do palników modulowanych i o określonych stop­
                   niach pracy. Ciśnienie zasilania gazem do 360 mbar.

                   Dedykowane palniki nadmuchowe do kotłów: GT 530-12, GT 530-13, GT
                   530-14

144 www.dedietrich.pl
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149