Page 128 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 128

Wyposażenie dodatkowe

                   GT 330

                    WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"
                   Dobór wyposażenia dodatkowego w zależności od typu konsoli sterowniczej i podłączonych obiegów

                                                                Rodzaj obiegu               Kocioł 2 do 10 w kaskadzie na ko­
                                            Kocioł pojedynczy lub kocioł 1 w kaskadzie                          cioł dodatkowy (2)

                   KonsolaSterownicza

                                 c.w.u.    bezp. miesz.      Bezp.   2 x miesz. 1 x bezp. +          3 x miesz.   1 x miesz. 2 x miesz.  3 x miesz.
                                                    + miesz.        2 x miesz.

                                 dla instala­

5 GT 330                             cji bez re­
                                 gulacji lub

                   Standard  GT 430 z szafką                                                                         

                         GT 530      sterow­

Żeliwne/stalowe kotły olejowe/gazowe               niczą w ko­

                                 tłowni

                         GT 330 B3

                   B3     GT 430 B3 AD 212 fabrycznie      nie       nie    nie     nie              nie      -      -      -

                         GT 530 B3

                         GT 330

                         Diematic-

                         m3

                   DIEMATIC-  GT 430     AD 212    fabrycznie 1 x AD 199 1 x FM 48 1 x AD 199 2 x FM 48           1 x AD 199   -      -      -
                   m3 (1)   Diematic-                               +                     +

                           m3                              1 x FM 48                 2 x FM 48

                         GT 530

                         Diematic-

                         m3

                         GT 330 K3                                                               1 x AD 220  1 x AD 220
                                                                                            + 1 x FM 48 + 2 x FM 48
                   K3     GT 430 K3    -       -   -        -     -      -               -       1 x AD 220

                         GT 530 K3

                   (1) Każdy z obiegów grzewczych może być uzupełniony o zdalne sterowanie do wyboru AD 285, AD 284 + AD 252 lub FM 52
                   (2) Należy pamiętać o zamówieniu czujnika zasilania kaskady: pakiet AD 212 lub AD 218, oraz czujników kotła w przypadku kaskady modulującej: pakiet AD 212

                   Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli standard                                        Pakiet Indeks      PLN

                   Czujnik temperatury spalin                                                      BP28    82197729    nz

                   Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli B3                                           Pakiet   Indeks    PLN

                                            Czujnik temperatury spalin                              BP28   82197729      nz
                                            Licznik godzin do konsoli B3                             BG40   82187730      nz
                                             Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy                  AD140   88017859     114
                                            Ten termostat pokojowy pozwala regulować temperaturę pomieszczenia
                                            w zakresie od 6 do 30 °C.

                                             Czujnik c.w.u.                                  AD212P   100000030P    201
                                            Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej
                                            wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym                    Pakiet    Indeks   PLN

                   Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli K3                                           AD220   100004970   2 080

                                             Płytka przekaźników oraz płytka i czujnik dla pierwszego zaworu mieszaczowego
                                            Pakiet ten jest wymagany do podłączenia 1-go obiegu z zaworem mieszającym do ko­
                                            tła wyposażonego w konsolę sterowniczą K3 w instalacji kaskadowej.

                                      Płytka + czujnik dla jednego zaworu mieszaczowego                        FM48    85757743    1 160
                                                                                      AD285    100018924     810
                                      Pozwala sterować zawór mieszający z siłownikiem elektromechanicznym lub elektro­
                                      termicznym siłownika zaworu mieszającego. Płytkę montuje się w konsoli DIEMATIC
                                      m3 i podłącza przy pomocy niezamienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC m3 może
                                      być wyposażona w 1 lub 2 opcjonalne zestawy "płytka + czujnik", umożliwiające stero­
                                      wania jednego lub dwóch zaworów mieszających.

                                      CDI-D Programowalny czujnik pokojowy

                                      Zdalne sterowanie dialogowe przewodowe, z pomieszczenia w którym jest zainstalo­
                                      wane, pozwala odstąpić od wszystkich rozkazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3. Do­
                                      datkowo dopasowuje samoadaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów
                                      (jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg).

128 www.dedietrich.pl
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133