Page 123 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 123

Wyposażenie dodatkowe

GT 220

WYPOSAŻENIE DODATKOWE “REGULACJE”

Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli D (DIEMATIC 3)                                     Pakiet Indeks   PLN

Czujnik temperatury spalin                                                      FM47  85757742    430
                                                                   AD218
Pozwala odczytać na wyświetlaczu konsoli sterowniczej temperaturę spalin i dzięki te­                             100004781   500
mu nadzorować czystość powierzchni wymiany korpusu kotła. W instalacji kaskado­
wej istnieje możliwość podłączenia czujnika spalin dla każdego kotła.

Czujnik zanurzeniowy z gilzą

Czujnik zanurzeniowy NTC 147 jest dostarczany ze skrzynką podłączeniową IP 54
i gilzą Ø 1/2", długość użytkowa pod głowicą 120 mm. Wymagany w instalacji wieloko­
tłowej.

                                                                                  5

Czujnik zewnętrzny bezprzewodowy                                                   AD251  100013306 540    Żeliwne/stalowe kotły olejowe/gazowe
Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej dla tzw. regulacji pogodowej, do                            AD252  100013307 540
współpracy z  kotłami wyposażonymi w konsolę Diematic iSystem. Stosowany w miej­
sce czujnika przewodowego. Do komunikacji ze sterownikiem kotła wymagany jest
dodatkowo moduł radiowy AD252.

Moduł radiowy kotła nadajnik/odbiornik
Umożliwia transmitowanie danych drogą radiową z miejsca zainstalowania CDR
D.iSystem do urządzenia nadawczo-odbiorczego umieszczonego w pobliżu urządzenia
grzewczego.

Czujnik zasobnika buforowego do DIEMATIC 3                                              AD160  88017887    620
                                                                   AD325
Zawiera 1 czujnik c.w.u. i 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego przy po­                             7714175   1 520
mocy kotła wyposażonego w konsolę sterowniczą DIEMATIC 3. - dla wszystkich kotłów
wyposażonych w konsolę DIEMATIC 3 lub DIEMATIC-m3 oprócz Elidens DTG 130-45 do                                Indeks   PLN
115 i C330/630 Eco
                                                                       100004294   680
GTW26 Bramka Modbus - DIEMATIC m3/iSystem

Bramka z konwerterem sygnałów dedykowana do łączności pomiędzy konsolami re­
gulacyjnymi Diematic iSystem/Diematic m3 a systemami nadzoru systemów BMS. Re­
alizuje transmisje danych zgodnych ze standardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" i tylko dla GT 220:                                         Pakiet

                          Płytka sterowania palnikiem dwustopniowym/modulowanym oraz jednym obie­      AD217
                          giem z zaworem mieszającym
                         Płytka ta pozwala sterować kocioł GT 220 D wyposażony w palnik 2-stopniowy lub mo­
                         dulujący. Umożliwia również sterowanie i programowanie obiegu z 3-drogowym za­
                         worem mieszającym; czujnik zasilania za zaworem (pakiet AD 199) należy zamawiać
                         osobno (wyposażenie dodatkowe).

Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                                                AD199p 88017017P 201

Czujnik ten jest wymagany przy podłączeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszają­
cym.

                                                  GT 220 - DEDICATED BLAST BURNERS

 DEDYKOWANE PALNIKI NADMUCHOWE DLA GT 220                                                  Indeks   PLN
Dedykowane palniki nadmuchowe do kotłów: GT 224, GT 225
                                                                       100005100    nz
                         M 100/3S Palnik olejowy jednostopniowy 29-65 kW

G 110-2N Palnik gazowy jednostopniowy 38-79 kW                                                7724962  nz

                                                                       www.dedietrich.pl 123
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128