Page 126 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 126

od 55             Kotły do wyposażenia w nadmuchowy palnik olejowy/gazowy
                   do 280 kW
                                  GT 330
                    do podłączenia do
                       komina        334 do 339

                   PROJEKT                         — Kotły wprowadzono do obrotu przed 1.01.2018 roku - DIEMATIC-m3: z programowaną automatyką pogo­

                                                z przeznaczeniem na wymianę identycznych pod         dową, do sterowania palnika 1-, 2-stopniowego lub mo­

                                                względem parametrów urządzeń                 dulującego, pozwala również na sterowanie kaskady do

                                                — Niskotemperaturowy kocioł olejowy/gazowy          10 kotłów

                                                — Roczna sprawność eksploatacyjna do 95,2%          - K3: tylko w połączeniu z DIEMATIC-m3 do sterowania

                                                — Minimalna temperatura zasilania: 30°C            kotłów „podrzędnych“

                                                — Korpus kotła wykonany z członów z żeliwa eutektyczne­ — Możliwość dostawy z modułem zdalnego nadzoru DD

                                                go (możliwość zamówienia w członach luzem lub korpu­ Project Control

                                                su zmontowanego)                     — Palniki olejowe lub gazowe jako wyposażenie dodatko­

                                                — Trzyciągowy przepływ spalin                 we

                                                — Komora spalania o dużej objętości i niskim oporze od — Możliwość dostawy bramki komunikacyjnej GTW26 do

                                                strony gazowej                        systemów BMS z ModBus

                                                — Drzwiczki z zawiasami zamiennymi            Jednostka dostawy: 2 możliwości
                                                — Wzmocniona izolacja, niskie straty postojowe
                                                — 4 konsole sterownicze do wyboru z funkcją priorytetu  • Korpus kotła w członach luzem + 9 pakietów
                                                                            • Korpus kotła zmontowany + 7 pakietów
                                                 c.w.u. (oprócz konsoli standard)

5 CE 1312BR4617                                        - Standard: do sterowania palnika 1- lub 2-stopniowego,
                                                instalacja z szafką sterowniczą w kotłowni
                                                - B3: do sterowania palnika 1- lub 2-stopniowego, praca

                                                poprzez termostat kotła                            Zaleta produktu

Żeliwne/stalowe kotły olejowe/gazowe WYMIARY                                                                 Rozwiązanie przy modernizacji, kocioł
                                                                                            pojedynczy lub kaskada

                   1    Zasilanie c.o. Ø 2 1/2" (Zabezpieczenie + Koł­
                        nierz współpracujący z opaską spawaną)

                   2    Powrót z c.o. Ø 2 1/2" (Zabezpieczenie + Koł­
                        nierz współpracujący z opaską spawaną)

                   3 Spust Rp 2 (uszczelniony)

                   4    Otwór do odszlamiania Rp 2 1/2 (uszczelnio­
                        ny)

                   (1) Przy stosowaniu regulowanych nóżek, można regu­
                   lować wysokość kotła w zakresie od 0 do 40 mm
                   (2) Konsola sterownicza boczna (określić w zamówie­
                   niu), jej położenie na płycie bocznej wyznacza instala­
                   tor
                   R: Gwint zewnętrzny
                   Rp: Gwint wewnętrzny
                   (*) Ø 2” opcjonalnie

                     konsola     ABCD      H          GT            334 335 336 337                       338      339
                             130 105 165 738            L                                          1631     1791
                     standard     355 195 145 755 12          P            991       1151      1311       1471    1130     1290
                                      97         ØR                                          200      200
                      B3, K3                                    490 650 810 970
                   i DIEMATIC-m 3            13                                                        338     339
                                      87                      180 180 180 200                           230     280
                                                                                              69,0    84,0
                    DANE TECHNICZNE       Trob_min: 25°C                      Zakres regul. termostatu 30 do 85°C              91,7     92
                                  Max. temperatura robocza: 90°C              Termostat zabezpieczający: 110°C
                   Niska temperatura       Max. ciśnienie robocze: 6 bar                                              96,1    96,3
                   Średnia temperatura robocza:                                                           185-230   230-280
                   Trob_max: 90°C
                                                                                             0,241    0,245
                   Model                                     GT     334       335       336    337      176     196
                                                          kW      90       115       150    185       1,8     2,2
                   Moc kotła dla obciążenia pełnego 80/60⁰ C                  kW              34,5      45,0    55,5      1103    1230
                   Moc kotła dla obciążenia częściowego 30%                         27,0
                   Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o wg. 92/42/EWG dla obc.             %              91,6      91,7    91,5
                   pełnego i średniej temp. kotla 70⁰C                            91
                   Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o wg. 92/42/EWG dla obc.             %              95,5      95,8    95,2
                   częściowego i temp. powrotu 30⁰C                             95,2
                   Zakres mocy użytecznej                            kW             90-115     115-150  150-185
                   Strata postojowa dla Δt=30K                         kW     55-90      0,209      0,224   0,231
                   Pojemność wodna                                     0,191       116       136    156
                   Ciśnienie w komorze spalania                          l              0,4       0,7    1,2
                   Masa netto                                 mbar      96       736       846    981
                                                                 0,2
                                                          kg     612

126 www.dedietrich.pl
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131