Page 122 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 122

Wyposażenie dodatkowe

                   GT 220

                                                                           GT 220 - ACCESSORIES REGULATIONS

                     WYPOSAŻENIE DODATKOWE “REGULACJE”

                   Dobór wyposażenia dodatkowego w zależności od typu konsoli sterowniczej i podłączonych obiegów

                                                               Rodzaj obiegu                       Kocioł 2 do 10 w kaskadzie
                                            Kocioł pojedynczy lub kocioł 1 w kaskadzie                            na kocioł dodatkowy (2)

                       Konsola sterownicza

                                                           mieszaczowy      2 x miesz.
                                                              lub         lub

5 Konsola sterownicza                            c.w.u.  bezpośredni 2 x bezp.                                         miesz.      2 x miesz.

Żeliwne/stalowe kotły olejowe/gazowe                                         bezp. + 1 miesz.    bezpośr.
                                                                      + 2 x miesz.

                   do sterowania palnikajednostopniowego

                   B      GT 220 B          AD 212  fabrycznie  2 x AD 140, 137   nie          nie                     nie      nie
                                            fabrycznie    lub 200   1 x FM 48       2 x FM 48                 1 x FM 48 (3) 2 x FM 48 (3)
                   D (1)    GT 220 D          AD 212
                                                    1 x FM 48                                      nie      nie
                                                                                            1 x AD 199   1 x AD 199
                   do sterowania palnika 2-stopn. lub modulującego                                                         + 1 x FM 48

                   B2     GT 220 B2         AD 212  fabrycznie  2 x AD 140, 137   nie          nie
                                            fabrycznie    lub 200   1 x AD 199
                   D+     GT 220 D + AD       AD 212                             1 x AD 199
                   AD 217 (1)     217                     1 x AD 199              + 1 x FM 48

                   (1) Każdy obieg grzewczy może być uzupełniony o zdalne sterowanie do wyboru AD 285, AD 284 + AD 252 lub FM 52                  Pakiet Indeks PLN
                   (2) Należy pamiętać o zamówieniu czujnika "zasilanie kaskady" pakiet AD 212 lub AD 218
                   (3) Tylko do 2 kotłów w kaskadzie. Powyżej 2 kotłów, wymagane jest umieszczenie płytki AD 217.

                   Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli B i B2 (podstawowa)

                                 Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy                                    AD140     88017859       114

                                 Ten termostat pokojowy pozwala regulować temperaturę pomieszczenia
                                 w zakresie od 6 do 30 °C.

                                 Czujnik c.w.u.                                                    AD212P 100000030P      201

                                 Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej                       Indeks     PLN
                                 wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym
                                                                                                100000030P      201
                   Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli D (DIEMATIC 3)                                           Pakiet  85757743     1 160

                                             Czujnik c.w.u.                                        AD212P 100018924      810
                                            Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej        FM48 100018923     1 140
                                            wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym
                                                                                            AD285  88017851      640
                                             Płytka + czujnik dla jednego zaworu mieszaczowego                       AD284
                                            Pozwala sterować zawór mieszający z siłownikiem elektromechanicznym lub elektro­
                                            termicznym siłownika zaworu mieszającego. Płytkę montuje się w konsoli DIEMATIC         AD134
                                            m3 i podłącza przy pomocy niezamienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC m3 może
                                            być wyposażona w 1 lub 2 opcjonalne zestawy "płytka + czujnik", umożliwiające stero­
                                            wania jednego lub dwóch zaworów mieszających.

                                             CDI-D Programowalny czujnik pokojowy
                                            Zdalne sterowanie dialogowe przewodowe, z pomieszczenia w którym jest zainstalo­
                                            wane, pozwala odstąpić od wszystkich rozkazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3. Do­
                                            datkowo dopasowuje samoadaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów
                                            (jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg).

                                             CDR-D Programowalny czujnik pokojowy bezprzewodowy
                                            Zdalne sterowanie dialogowe, bezprzewodowe, pozwala odstąpić od wszystkich roz­
                                            kazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3 z pomieszczenia w którym jest zainstalowane.
                                            Dodatkowo dopasowuje samo-adaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów
                                            (jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg). Dane są transmitowane drogą ra­
                                            diową z miejsca zainstalowania do urządzenia nadawczo-odbiorczego (pakiet AD 252)
                                            umieszczonego w pobliżu urządzenia grzewczego.

                                             Kabel BUS L=12 m
                                            Kabel BUS pozwala połączyć urządzenie wyposażone w konsolę DIEMATIC Evolution
                                            z urządzeniem z konsolą DIEMATIC iSystem, 2 urządzenia wyposażone w konsolę DIE­
                                            MATIC iSystem lub w instalacji kaskadowej, jak też podłączyć regulator naścienny VM
                                            DIEMATIC lub nadajnik sieci zdalnego sterowania.

122 www.dedietrich.pl
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127