Page 59 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 59

Pakiety Modulens G AGC                                                                             1

Pakiety Modulens G AGC.../Inisol SLIM

                              — Zestawy pakietowe gazowego kotła kondensacyjnego
                               Modulens AGC z zabudowanym podgrzewaczem solar­
                               nym 220SHL oraz kolektorem Inisol DH200 SLIM

                                                                                        Oferta pakietowa

Modulens G AGC 15/V220 SHL/DIEMATIC Modulens G AGC 25/V220 SHL/DIEMATIC Inisol Uno SLIM 1K-2 Zestaw solarny na Inisol Uno SLIM 2K-4 Zestaw solarny na Nr ref. pakietu
                                                         dach pochyły pokrycie ceramiczne     PLN

iSystem Kocioł gazowy kondensacyjny ze iSystem Kocioł gazowy kondensacyjny ze dach pochyły pokrycie ceramiczne           Indeks
                                                                 72M2KSPC
zintegr. podgrz. solar.  zintegr. podgrz. solar.        Indeks

Indeks           Indeks                 72M1KSPC

100018125         100018129

      ü                           ü                                     100018125M1KSPC
                 ü                ü                                        nz

      ü                                                                100018129M1KSPC
                 ü                                                        nz

Uwaga: Zestawy montażowe na dach pochyły z pokryciem ceramicznym                        ü 100018125M2KSPC
                                                                          nz

                                                        ü 100018129M2KSPC
                                                                          nz

MODULENS G AGC../V220 SHL — Kocioł w komplecie z podgrzewaczem c.w.u. emalio­                   czego systemu odprowadzania spalin (homologacja C43)
     CE 0085CM0178    wanym warstwowym, wyposażonym w wymiennik pły­                  — Roczna sprawność eksploatacyjna do 109%
               towy podłączony do pompy ładującej oraz w wężow­                 — Niska emisja zanieczyszczeń
               nicę do podłączenia instalacji solarnej                      — Wymiennik odlewany monoblok ze stopu

              — Podgrzewacz umieszczony pod kotłem dla stworzenia „ko­                aluminiowo-krzemowego. Wyjątkowo odporny na od­
               lumny” o jednolitym wzornictwie                           kładanie się kamienia kotłowego, z unikalną 7-letnią
                                                          gwarancją
              — Ochrona antykorozyjna przy pomocy „Titan Active Sy­                — Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z całkowitym wstępnym
               stem” (anoda niezużywająca się)                           zmieszaniem, modulujący w zakresie od 22 do 100% mocy
                                                        — Palnik wyposażony w zawór zwrotny klapowy dla pracy
              — Wyposażony w kompletny zestaw solarny: pompę, na­                   z ciśnieniowymi systemami odprowadzania spalin
               czynie wzbiorcze 12 l (opcjonalnie 18 l), grupę bezpieczeń­            — Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia
               stwa, odpowietrznik, zbiornik glikolu, regulator solarny,             — Konsola sterownicza z modułem nastawnym, wyposażona
               zawór antyoparzeniowy                                w programowalną pogodową regulację elektroniczną DIE­
                                                          MATIC iSystem z optymalizacją sterowania systemów mul­
              — Przewody połączeniowe kocioł-zasobnik i czujnik c.w.u.                tienergetycznych, a zwłaszcza z możliwością regulacji para­
               w zakresie dostawy, regulowane nóżki                         metrów solarnych

              — Dostosowany do pracy z gazem ziemnym E                       Jednostka dostawy: 4 pakiety
              — Możliwość dostosowania do pracy z gazem ziemnym Lw/Ls

               lub propanem
              — Możliwość podłączenia do komina (homologacja B23p

               i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbior­

                                                        www.dedietrich.pl                        59
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64