Page 58 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 58

Pakiety Evodens AMC

         Pakiety Evodens AMC + Elensio 250 H

1 ELENSIO 250 H Podgrzewacz termodynamiczny c.w.u.                                 modyfikowanie parametrów pracy, różne tryby działa­
                                 — Termodynamiczny akumulacyjny podgrzewacz wody
           do ustawienia na podłodze                                  nia, sterowanie wspomaganiem, funkcja ochrony prze­

           — Pompa ciepła do c.w.u. typu "monoblok", do jej monta­                   ciw bakteriom Legionella, tryb ochrony przed zamarz­

Oferta pakietowa   żu nie są wymagane uprawnienia F-gazowe                           nięciem, automatyczne odszranianie.

           — Możliwe wykorzystanie powietrza z pomieszczenia lub                    — Bardzo łatwe przenoszenie pompy ciepła dzięki zamon­

           z zewnątrz do temperatury –7°C                                towanym uchwytom

           — Wspomagająca grzałka elektryczna 1,8 kW w wyposaże­

           niu standardowym

           — Modele 200 H oraz 250 H z wężownicą do podłączenia

           wspomagania hydraulicznego solarnego lub przez ko­

           cioł

           — Podgrzewanie c.w.u. do 65°C przez pompę ciepła

           — Zasobnik emaliowany, chroniony niezużywającą się

           anodą tytanową

           — Sprężarka rotacyjna

           — Parownik wykonany z miedzianych rurek z aluminiowy­

           mi lamelami

           — Skraplacz typu Roll Bond

           — Regulator sterujący pracą urządzenia umożliwiający

58 www.dedietrich.pl
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63