Page 55 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 55

Pakiety Evodens AMC                                                                                1

Pakiety Evodens AMC/AQUAvie + SMART TC°                                                                      Oferta pakietowa

                              — Zestawy pakietowe gazowych kotłów kondensacyjnych
                               Evodens AMC z podgrzewaczami c.w.u. ze stali nie­
                               rdzewnej o pojemności 100 litrów w wersji wiszącej
                               oraz o pojemności 125 i 150 litrów w wersji stojącej,
                               z termostatami pokojowymi SMART TC°

                              — Do wyboru kocioł gazowy Evodens AMC 15, 25 lub 35
                               z regulatorem SMART TC°

                              — Podgrzewacze standardowo wyposażone są
                               w grzałkę elektryczną o mocy 2,7 kW / 230V

Evodens AMC 15 Kocioł Evodens AMC 25 Kocioł Evodens AMC 35 Kocioł AQUAvie 100 AQUAvie 125    AQUAvie 150    SMART TC Termostat        Nr ref. pakietu
                                                                             PLN

gazowy kondensacyjny gazowy kondensacyjny gazowy kondensacyjny Podgrzewacz c.w.u. ze Podgrzewacz c.w.u. ze Podgrzewacz c.w.u. ze pokojowy modulujący

1-f   1-f      1-f   stali nierdzewnej               stali nierdzewnej stali nierdzewnej przewodowy

 Indeks  Indeks     Indeks  Indeks                    Indeks       Indeks       Indeks
7689095 7689096    7689098 7032624                    7797175      7800019      7691375

  ü                ü ü 7689095100AQVTC
  ü                                                                   18 855
                         ü ü 7689095125AQVTC
         ü                                                            19 089
         ü
         ü         ü ü 7689096100AQVTC
                                                                      19 098
Evodens AMC                    ü ü 7689096125AQVTC
                                                                      19 332
     CE 0063CR3604                     ü ü 7689096150AQVTC
                                                                      19 755

            ü ü ü 7689098125AQVTC
                                                                      19 971

            ü ü ü 7689098150AQVTC
                                                                      20 394

            — Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 1-funkcyjny                      pracy z systemami zbiorczego odprowadzania spalin
            — Przystosowany do pracy z gazem ziemnym E, możli­                       pod ciśnieniem (LAS)
                                                           — Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia
             wość dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu                     — Wyposażenie kotła: rama montażowa z zamontowa­
            — Możliwość podłączenia do przewodu                              nym fabrycznie zespołem zaworów wodnych i gazo­
                                                            wych, pompa modulująca o wskaźniku energochłonno­
             powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego                        ści pomp EEI < 0,23, zawór przełączający c.o./c.w.u., na­
             (homologacje C10, C13, C33) do komina (homologacje                      czynie wzbiorcze 12l (w kotle AMC 35 brak naczynia) od­
             B23p i C93, adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do                    powietrznik automatyczny
             przewodu 3CE (homologacja C43) (wyposażenie dodat­                     — Wewnętrzne oświetlenie kotła
             kowe)                                           — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem
            — Roczna sprawność eksploatacyjna do 109%                           zewnętrznym w dostawie
            — Niska emisja zanieczyszczeń                                — Nowe rozwiązanie ergonomii i optymalizacja sterowa­
            — Nowy wymiennik wykonany ze stopu                               nia łączonymi systemami ogrzewania
             aluminiowo-krzemowego wyjatkowo odpornego na                        — Moduł hydrauliczny wyposażony w zespół do zdalne­
             osadzanie się kamienia kotłowego, z unikalną 7-letnią                    go, automatycznego napełniania instalacji
             gwarancją
            — Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z całkowitym wstęp­
             nym zmieszaniem, modulujący w zakresie od 22 do
             100% mocy
            — Wentylator wyposażony w klapowy zawór zwrotny do

                                                                 www.dedietrich.pl                55
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60