Page 54 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 54

Pakiety Evodens AMC

         Pakiety Evodens AMC/SRK..MG + SMART TC + komin

1 SRK..MG Podgrzewacz c.w.u. — Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone są do podgrzewania                      stanowi anoda magnezowa, działanie której opiera się

               i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby                       na wykorzystaniu różnicy potencjałów elektrochemicz­

               mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych                      nych materiału zbiornika i anody z kablem pomiaro­

Oferta pakietowa       obiektów wyposażonych w niskotemperaturowe kotły                        wym

               wodne                                              — Dostęp do anody magnezowej zapewnia zdejmowana

               — Ciepło potrzebne do nagrzania wody użytkowej dostar­                     blenda zaślepiająca

               czane jest przez wodę grzewczą kotła centralnego                        — Izolację termiczną zbiornika tworzy 5 cm warstwa bez­

               ogrzewania przepływającą przez spiralną wężownicę o                       freonowej pianki poliuretanowej osłoniętej płaszczem

               dużej powierzchni grzewczej, znajdującą się wewnątrz                      z PCV w kolorze białym oraz dolna i górna pokrywa wy­

               zbiornika podgrzewacza                                     konane z tworzywa sztucznego

               — Podgrzewacz c.w.u. wyposażony w specjalną mufę                        — Wszystkie przyłącza podgrzewacza skierowane są do

               przeznaczoną do montażu wspomagającej grzałki elek­                       góry

               trycznej 6/4"                                          — Podgrzewacz dostarczany z kurkiem spustowym 1/2"

               — Ciśnieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest                        oraz zaworem bezpieczeństwa 6 bar 1/2"

               z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej

               emalii ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę

               chroni go przed korozją i zapewnia dobrą jakość pod­

               grzewanej wody użytkowej

               — Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika

         Zestaw redukcyjny w szacht ø60/100 na ø80

                                   — Zestaw spalinowy redukcyjny ø60/100 na ø80 przezna­
                                     czony jest do montażu systemów spalinowych kotłów
                                     gazowych kondensacyjnych

                                   — Umożliwia podłączenie doprowadzenia powietrza do
                                     spalania i odprowadzenie spalin za pomocą przewodu
                                     koncentrycznego w kotłowni do jednościennego prze­
                                     wodu spalinowego zainstalowanego w szachcie (należy
                                     dokupić oddzielnie)

                                   — W zestawie:
                                     - Trójnik koncentryczny przyłączeniowy z rewizją
                                     - Rura koncentryczna 250 mm
                                     - Rozeta maskująca
                                     - Kolano spalinowe z podparciem 87°
                                     - Pokrywa dachowa na dach płaski
                                     - Wspornik kolana z podporą do montażu w kanale ko­
                                     minowym

         Zestaw kominowy promocyjny 5 m dla kotłów gazowych

                                   — Zestaw redukcyjny w szacht ø60/100 na ø80 z komple­
                                     tem 5 m rur jednościennych ø80 przeznaczony jest do
                                     montażu systemów spalinowych kotłów gazowych kon­
                                     densacyjnych

                                   — Umożliwia podłączenie doprowadzenia powietrza do
                                     spalania i odprowadzenie spalin za pomocą przewodu
                                     koncentrycznego w kotłowni do jednościennego prze­
                                     wodu spalinowego zainstalowanego w szachcie

                                   — W zestawie:
                                     - Trójnik koncentryczny przyłączeniowy z rewizją
                                     - Rura koncentryczna 250 mm
                                     - Rozeta maskująca
                                     - Kolano spalinowe z podparciem 87°
                                     - Pokrywa dachowa na dach płaski
                                     - Komplet 5 m rur jednościennych ø80 do montażu
                                     w szachcie kominowym

54 www.dedietrich.pl
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59