Page 57 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 57

Pakiety Evodens AMC                                                                              1

Pakiety Evodens AMC + Elensio 250 H

                              — Zestawy pakietowe gazowego kotła kondensacyjnego
                               Evodens AMC z termodynamicznym podgrzewaczem
                               wody Elensio 250 H

                              — Do wyboru, kocioł jednofunkcyjny Evodens AMC 15, 25
                               lub 35 oraz termodynamiczny podgrzewacz wody Elen­
                               sio 250 H w wersji ze wsparciem hydraulicznym

                                                                                        Oferta pakietowa

Evodens AMC 15 Kocioł gazowy Evodens AMC 25 Kocioł gazowy Evodens AMC 35 Kocioł gazowy             ELENSIO 250 H Podgrzewacz Nr ref. pakietu
    kondensacyjny 1-f       kondensacyjny 1-f       kondensacyjny 1-f                termodynamiczny c.w.u.    PLN

        Indeks            Indeks            Indeks                       Indeks
       7689095            7689096            7689098                       7784992

     ü                                  ü 7689095ETWH
                                                                       28 100
Evodens AMC
               ü ü 7689096ETWH
     CE 0063CR3604                                                            28 370
                           ü ü 7689098ETWH
                                                                       29 080

               — Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 1-funkcyjny                  pracy z systemami zbiorczego odprowadzania spalin
               — Przystosowany do pracy z gazem ziemnym E, możli­                  pod ciśnieniem (LAS)
                                                         — Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia
                wość dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu                 — Wyposażenie kotła: rama montażowa z zamontowa­
               — Możliwość podłączenia do przewodu                          nym fabrycznie zespołem zaworów wodnych i gazo­
                                                          wych, pompa modulująca o wskaźniku energochłonno­
                powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego                   ści pomp EEI < 0,23, zawór przełączający c.o./c.w.u., na­
                (homologacje C10, C13, C33) do komina (homologacje                 czynie wzbiorcze 12l (w kotle AMC 35 brak naczynia) od­
                B23p i C93, adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do                powietrznik automatyczny
                przewodu 3CE (homologacja C43) (wyposażenie dodat­                — Wewnętrzne oświetlenie kotła
                kowe)                                       — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem
               — Roczna sprawność eksploatacyjna do 109%                       zewnętrznym w dostawie
               — Niska emisja zanieczyszczeń                            — Nowe rozwiązanie ergonomii i optymalizacja sterowa­
               — Nowy wymiennik wykonany ze stopu                          nia łączonymi systemami ogrzewania
                aluminiowo-krzemowego wyjatkowo odpornego na                   — Moduł hydrauliczny wyposażony w zespół do zdalne­
                osadzanie się kamienia kotłowego, z unikalną 7-letnią                go, automatycznego napełniania instalacji
                gwarancją
               — Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z całkowitym wstęp­
                nym zmieszaniem, modulujący w zakresie od 22 do
                100% mocy
               — Wentylator wyposażony w klapowy zawór zwrotny do

                                                                       www.dedietrich.pl         57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62