Page 51 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 51

Pakiety Evodens AMC                                                                               1

Pakiety Evodens AMC/SRK..MG + SMART TC°

                              — Zestawy pakietowe gazowego kotła kondensacyjnego
                               Evodens AMC 15, 25 lub 35 kW z regulatorem SMART TC
                               oraz emaliowanych pogrzewaczy c.w.u.

                              — Do wyboru emaliowane podgrzewacze c.w.u. o pojem­
                               ności 100 lub 150 litrów

                                                                                        Oferta pakietowa

   Evodens AMC       Evodens AMC       Evodens AMC       Evodens AMC       Evodens AMC    SMART TC Termostat   Nr ref. pakietu
 15/SRK100MG Kocioł   25/SRK100MG Kocioł   25/SRK150MG Kocioł   35/SRK100MG Kocioł   35/SRK150MG Kocioł  pokojowy modulujący     PLN
gazowy kondensacyjny  gazowy kondensacyjny  gazowy kondensacyjny  gazowy kondensacyjny  gazowy kondensacyjny
z podgrzewaczem c.w.u. z podgrzewaczem c.w.u. z podgrzewaczem c.w.u. z podgrzewaczem c.w.u. z podgrzewaczem c.w.u.    przewodowy   7689095100KTC
                                                                         20 340
      Indeks         Indeks         Indeks         Indeks         Indeks        Indeks
   7689095100K       7689096100K       7689096150K       7689098100K       7689098150K        7691375   7689096100KTC
                                                                         20 610
üü
        üü                                                              7689096150KTC
                üü                                                        21 940
                        üü
                               üü                                       7689098100KTC
                                                                         21 320

                                                                       7689098150KTC
                                                                         22 650

Evodens AMC/SRK..MG   — Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyregu­                  — Wentylator wyposażony w klapowy zawór zwrotny do pra­
     CE 0063CR3604   lowany fabrycznie, w pakiecie z emaliowanym podgrzewa­                   cy z systemami zbiorczego odprowadzania spalin pod ci­
              czem c.w.u. o pojemności 100 lub 150 litrów umieszczonym                  śnieniem (LAS)
              pod kotłem, chroniony antykorozyjnie anodą magnezową
                                                          — Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia
            — Przystosowany do pracy z gazem ziemnym E, możliwość                   — Wyposażenie kotła: rama montażowa z zamontowanym
              dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu
                                                           fabrycznie zespołem zaworów wodnych i gazowych,
            — Możliwość podłączenia do przewodu                              pompa modulująca o wskaźniku energochłonności pomp
              powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (ho­                    EEI < 0,23, zawór przełączający c.o./c.w.u., naczynie
              mologacje C10, C13, C33) do komina (homologacje B23p                    wzbiorcze 12l (w kotle AMC 35 brak naczynia) odpowietrz­
              i C93, adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do przewodu                 nik automatyczny
              3CE (homologacja C43) (wyposażenie dodatkowe)                      — Wewnętrzne oświetlenie kotła
                                                          — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem
            — Roczna sprawność eksploatacyjna do 109%                           zewnętrznym w dostawie
            — Niska emisja zanieczyszczeń                               — Nowe rozwiązanie ergonomii i optymalizacja sterowania łą­
            — Nowy wymiennik wykonany ze stopu                              czonymi systemami ogrzewania
                                                          — Moduł hydrauliczny wyposażony w zespół do zdalnego,
              aluminiowo-krzemowego wyjatkowo odpornego na osa­                     automatycznego napełniania instalacji
              dzanie się kamienia kotłowego, z unikalną 7-letnią gwa­                 — Czujnik c.w.u. w dostawie wraz z wężami podłączeniowymi
              rancją
            — Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z całkowitym wstępnym                 Jednostka dostawy: 4 pakiety
              zmieszaniem, modulujący w zakresie od 22 do 100% mocy

                                                            www.dedietrich.pl                    51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56