Page 48 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 48

Pakiety Evodens AMC

   Pakiety Evodens AMC + SMART TC°

                                    — Zestawy pakietowe gazowego kotła kondensacyjnego
                                     Evodens AMC 15, 25 lub 35 kW z regulatorem SMART TC

1

Oferta pakietowa

         Evodens AMC 15 Kocioł Evodens AMC 25 Kocioł Evodens AMC 35 Kocioł Evodens AMC 25/28MI Evodens AMC 25/28 BIC Evodens AMC 35/39 BIC SMART TC Termostat Nr ref. pakietu
                                                                                      PLN
         gazowy kondensacyjny gazowy kondensacyjny gazowy kondensacyjny Kocioł gazowy Kocioł gazowy   Kocioł gazowy pokojowy modulujący
                                                                                    7689095TC
         1-f           1-f 1-f   kondensacyjny 2-f            kondensacyjny ze kondensacyjny ze      przewodowy          15 580

         Indeks  Indeks       Indeks  Indeks                 zintegr. podgrz. 40 l zintegr. podgrz. 40 l Indeks           7689096TC
                                                                                     15 850
         7689095 7689096       7689098 7689097                 Indeks             Indeks    7691375
                                                                                    7689098TC
                                                7689099            7689100                  16 560

         üü                                                                          7689097TC
                üü                                                                     17 230
                      üü
                             üü                                                      7689099TC
                                    üü                                                 21 030
                                           üü
                                                                                    7689100TC
                                                                                     21 120

         Evodens AMC         — Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny dostępny                 100% mocy
              CE 0063CR3604     w wersji jednofunkcyjnej, dwufunkcyjnej (MI) lub ze zin­           — Wentylator wyposażony w klapowy zawór zwrotny do
                         tegrowanym podgrzewaczem c.w.u. (BIC)
                                                                 pracy z systemami zbiorczego odprowadzania spalin
                        — Przystosowany do pracy z gazem ziemnym E, możli­                pod ciśnieniem (LAS)
                         wość dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu               — Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia
                                                                — Wyposażenie kotła: rama montażowa z zamontowa­
                        — Możliwość podłączenia do przewodu                        nym fabrycznie zespołem zaworów wodnych i gazo­
                         powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego                 wych, pompa modulująca o wskaźniku energochłonno­
                         (homologacje C10, C13, C33) do komina (homologacje               ści pomp EEI < 0,23, zawór przełączający c.o./c.w.u., na­
                         B23p i C93, adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do              czynie wzbiorcze 12l (w kotle AMC 35 brak naczynia) od­
                         przewodu 3CE (homologacja C43) (wyposażenie dodat­               powietrznik automatyczny
                         kowe)                                     — Wewnętrzne oświetlenie kotła
                                                                — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem
                        — Roczna sprawność eksploatacyjna do 109%                     zewnętrznym w dostawie
                        — Niska emisja zanieczyszczeń                          — Nowe rozwiązanie ergonomii i optymalizacja sterowa­
                        — Nowy wymiennik wykonany ze stopu                        nia łączonymi systemami ogrzewania
                                                                — Moduł hydrauliczny wyposażony w zespół do zdalne­
                         aluminiowo-krzemowego wyjatkowo odpornego na                  go, automatycznego napełniania instalacji
                         osadzanie się kamienia kotłowego, z unikalną 7-letnią
                         gwarancją
                        — Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z całkowitym wstęp­
                         nym zmieszaniem, modulujący w zakresie od 22 do

48 www.dedietrich.pl
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53