Page 46 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 46

Pakiety Inidens

   Pakiety Inidens + SMART TC°

                                    — Zestawy pakietowe składające się z kotła 2-funkcyjne­
                                     go Inidens 20/24 MI, 24/28 MI lub 1-funkcyjnego Inidens

1 24
                                    — Do wyboru pakiety dla 20/24 MI i 24/28 MI:
                                     - kocioł z regulatorem Smart TC
                                    — Dostępny pakiet dla Inidens 24:
                                     - kocioł z emaliowanym podgrzewaczem c.w.u. o po­
                                     jemności 100 litrów i regulatorem Smart TC°
Oferta pakietowa

         Inidens 20/24 MI Kocioł gazowy Inidens 24/28 MI Kocioł gazowy  Inidens 24/SRK100MG Kocioł gazowy        SMART TC Termostat pokojowy Nr ref. pakietu
             kondensacyjny 2-f        kondensacyjny 2-f    kondensacyjny z podgrzewaczem c.w.u.        modulujący przewodowy     PLN

                 Indeks             Indeks                Indeks                   Indeks
                7797983             7797984              7797982100K                  7691375

              ü                                   ü 7797983TC
                                                                                   nz
         Inidens
                         ü ü 7797984TC
              CE 0085CU0338                                                               nz
                                     ü ü 7797982100KTC
                                                                                   nz

                         — Nowoczesny naścienny gazowy kocioł kondensacyjny                — Moduł powietrze/gaz, zawierający palnik gazowy modu­
                           w wersji jedno- i dwufunkcyjnej, przystosowany do spala­             lujący od 4,8 kW mocy, z klapą zwrotną do pracy z systema­
                           nia gazu z 20% domieszką wodoru                         mi odprowadzania spalin pod ciśnieniem, wentylator
                                                                   z układem tłumiącym zasysanie powietrza
                         — Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstruk­
                           cji: 395 x 700 x 285 mm oraz lekki: 29 kg                   — Moduł hydrauliczny wykonany z mosiądzu zawierający
                                                                   pompę modulowaną klasy A, o wsp. efektywności energ.
                         — Wyposażony i nastawiony do pracy z gazami ziemnymi,                EEI<0,23, duży wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej do
                           z możliwością dostosowania do propanu bez dodatkowego              produkcji c.w.u. (tylko w wersji 2-f), zawór przełączający
                           zestawu                                     c.o./c.w.u., zawór bezp. c.o. 3 bar, ogranicznik przepływu,
                                                                   detektor przepływu, zawór do napełniania (tylko w wersji
                         — W dostawie króciec odprowadzania spalin 60/100 mm                 2-f) i opróżniania
                         — Możliwość podłączenia do przewodu
                                                                  — Naczynie wzbiorcze o poj. 7 litrów zam. w ramie nośnej
                           powietrzno-spalinowego (homologacje C10, C13 i C33)              — Konsola sterownicza z podświetlanym wyświetlaczem LCD
                         — Możliwość podłączenia do komina (homologacja B23p
                                                                   i przyciskami funkcyjnymi do prostego wyboru funkcji
                           i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbior­            z dostępem do menu serwisowego (czujnik temp. zew.
                           czego systemu odprowadzania spalin (homologacja C43)               QAC34 dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
                         — Sprawność przy 30% obciążenia do 109,9% (przy pełnym              — Opcjonalnie dostępne modulujące i niemodulujace termo­
                           do 105,8%)                                    staty pokojowe z możliwością programowania tyg.
                         — Niska emisja zanieczyszczeń: NOx<30/32 mg/kWh
                         — Kompaktowy wymiennik toroidalny z pojedynczą wężow­              Jednostka dostawy: 1 pakiet
                           nicą, wykonany ze stali nierdzewnej z 5-letnią gwarancją

46 www.dedietrich.pl
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51