Page 40 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 40

Pakiety MCR3 evo

         Pakiety MCR3 evo/SR..MG + iSense/SMART TC°

1 iSense Termostat pokojowy modulujący programowalny przewodowy                           dzić daty początku i końca urlopu, jak również tempera­
                                 — Termostat z protokołem komunikacyjnym OpenTherm
           zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wy­                      turę podtrzymania.

           twarzania ciepłej wody użytkowej                                — Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może

Oferta pakietowa   — Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego za­                     być zamontowany czujnik zewnętrzny (pakiet FM 46).

           potrzebowania

           — Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych

           kotłów: charakterystyka grzewcza, maksymalna tempe­

           ratura kotła, prędkość wentylatora wersja 288 i 289

           również posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin

           pracy pompy, c.w.u., ogółem...)

           — Możliwe są 3 tryby pracy: automatyczny, stały, urlopo­

           wy

           — Tryb AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowe­

           go: dla każdego zaprogramowanego przedziału czasu

           można wskazać zadaną temperaturę

           — Tryb STAŁY: pozwala utrzymać stale temperaturę wy­

           braną dla dnia, nocy, lub przeciw-zamrożeniową

           — Tryb URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania

           w przypadku dłuższej nieobecności. Pozwala wprowa­

40 www.dedietrich.pl
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45