Page 43 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 43

Pakiety MCR3 evo                                                            1

Pakiety MCR3 evo/AQUAvie + iSense/SMART TC°                                               Oferta pakietowa

 SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy

                           — Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
                             i c.w.u.

                           — Termostat zapewnia możliwość połączenia sie z do­
                             mową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
                             udziale smartfonu lub tabletu

                           — Możliwość ustawiania programów ogrzewania i wytwa­
                             rzania c.w.u.

                           — Pomoc ułatwiająca programowanie
                           — Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych in­

                             stalatora
                           — Zawiera wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewa­

                             nie
                           — Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla instalatora

                                                           www.dedietrich.pl 43
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48