Page 35 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 35

Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/SRK..MG + iSense/SMART TC°

iSense Termostat pokojowy modulujący programowalny przewodowy                           dzić daty początku i końca urlopu, jak również tempera­ 1
                                                         turę podtrzymania.
                          — Termostat z protokołem komunikacyjnym OpenTherm      — Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może   Oferta pakietowa
                            zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wy­    być zamontowany czujnik zewnętrzny (pakiet FM 46).
                            twarzania ciepłej wody użytkowej

                          — Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego za­
                            potrzebowania

                          — Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych
                            kotłów: charakterystyka grzewcza, maksymalna tempe­
                            ratura kotła, prędkość wentylatora wersja 288 i 289
                            również posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin
                            pracy pompy, c.w.u., ogółem...)

                          — Możliwe są 3 tryby pracy: automatyczny, stały, urlopo­
                            wy

                          — Tryb AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowe­
                            go: dla każdego zaprogramowanego przedziału czasu
                            można wskazać zadaną temperaturę

                          — Tryb STAŁY: pozwala utrzymać stale temperaturę wy­
                            braną dla dnia, nocy, lub przeciw-zamrożeniową

                          — Tryb URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania
                            w przypadku dłuższej nieobecności. Pozwala wprowa­

                                                        www.dedietrich.pl                     35
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40