Page 37 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 37

Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/SRK..MG + iSense/SMART TC + komin

SRK..MG Podgrzewacz c.w.u.                                                                      1

              — Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone są do podgrzewania               stanowi anoda magnezowa, działanie której opiera się  Oferta pakietowa
               i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby               na wykorzystaniu różnicy potencjałów elektrochemicz­
               mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych              nych materiału zbiornika i anody z kablem pomiaro­
               obiektów wyposażonych w niskotemperaturowe kotły                wym
               wodne                                     — Dostęp do anody magnezowej zapewnia zdejmowana
                                                       blenda zaślepiająca
              — Ciepło potrzebne do nagrzania wody użytkowej dostar­             — Izolację termiczną zbiornika tworzy 5 cm warstwa bez­
               czane jest przez wodę grzewczą kotła centralnego                freonowej pianki poliuretanowej osłoniętej płaszczem
               ogrzewania przepływającą przez spiralną wężownicę o               z PCV w kolorze białym oraz dolna i górna pokrywa wy­
               dużej powierzchni grzewczej, znajdującą się wewnątrz              konane z tworzywa sztucznego
               zbiornika podgrzewacza                            — Wszystkie przyłącza podgrzewacza skierowane są do
                                                       góry
              — Podgrzewacz c.w.u. wyposażony w specjalną mufę                — Podgrzewacz dostarczany z kurkiem spustowym 1/2"
               przeznaczoną do montażu wspomagającej grzałki elek­               oraz zaworem bezpieczeństwa 6 bar 1/2"
               trycznej 6/4"

              — Ciśnieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest
               z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej
               emalii ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę
               chroni go przed korozją i zapewnia dobrą jakość pod­
               grzewanej wody użytkowej

              — Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika

Zestaw redukcyjny w szacht ø60/100 na ø80

                          — Zestaw spalinowy redukcyjny ø60/100 na ø80 przezna­
                            czony jest do montażu systemów spalinowych kotłów
                            gazowych kondensacyjnych

                          — Umożliwia podłączenie doprowadzenia powietrza do
                            spalania i odprowadzenie spalin za pomocą przewodu
                            koncentrycznego w kotłowni do jednościennego prze­
                            wodu spalinowego zainstalowanego w szachcie (należy
                            dokupić oddzielnie)

                          — W zestawie:
                            - Trójnik koncentryczny przyłączeniowy z rewizją
                            - Rura koncentryczna 250 mm
                            - Rozeta maskująca
                            - Kolano spalinowe z podparciem 87°
                            - Pokrywa dachowa na dach płaski
                            - Wspornik kolana z podporą do montażu w kanale ko­
                            minowym

Zestaw kominowy promocyjny 5 m dla kotłów gazowych

                          — Zestaw redukcyjny w szacht ø60/100 na ø80 z komple­
                            tem 5 m rur jednościennych ø80 przeznaczony jest do
                            montażu systemów spalinowych kotłów gazowych kon­
                            densacyjnych

                          — Umożliwia podłączenie doprowadzenia powietrza do
                            spalania i odprowadzenie spalin za pomocą przewodu
                            koncentrycznego w kotłowni do jednościennego prze­
                            wodu spalinowego zainstalowanego w szachcie

                          — W zestawie:
                            - Trójnik koncentryczny przyłączeniowy z rewizją
                            - Rura koncentryczna 250 mm
                            - Rozeta maskująca
                            - Kolano spalinowe z podparciem 87°
                            - Pokrywa dachowa na dach płaski
                            - Komplet 5 m rur jednościennych ø80 do montażu
                            w szachcie kominowym

                                                      www.dedietrich.pl                    37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42