Page 198 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 198

Wyposażenie dodatkowe

             Strateo R32

              WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ „REGULACJI”                                           Pakiet Indeks   PLN

             Akcesoria                                                            EH917 7717436    3 300

                                       Zestaw hydrauliczny drugiego obiegu grzewczego do zabudowania w jednostce
                                       wewnętrznej
                                      Zestaw hydrauliczny zawiera zawory podłączeniowe, pompę obiegową, zawór mie­
                                      szający, filtr magnetyczny oraz czujnik zasilania (AD 199).

             Zestaw wspomagania solarnego do zabudowania w jednostce wewnętrznej                               EH919  7717499   2 470

             Zestaw wspomagania solarnego zawiera pompę recyrkulacyjną, wymiennik płytowy,
             płytę sterującą z kompletem czujników, zawory przyłączeniowe.

6 Zestaw przyłączy hydraulicznych                                                            EH920  7726776   1 930
                                Zestaw przyłączy hydraulicznych zawiera 6 rur ze stali nierdzewnej zintegrowanych
             z króćcami miedzianymi. Umożliwia szybkie i łatwe podłączenie instalacji do ramy

             montażowej. Uwaga: podczas montażu zabezpieczyć przed przegrzaniem spoiny po­

Powietrzne pompy ciepła między częścią miedzianą a ze stali nierdzewnej. Zestaw nie zawiera ramy montażo­

             wej.

             Filtr sitowy 400µm + zawór odcinający DN25                                           EH61  100004417  318

             BTW80 Zasobnik buforowy wiszący 80 litrów                                                29046    2 770
             BTW120 Zasobnik buforowy wiszący 120 litrów                                               29047    3 320
             BTW150 Zasobnik buforowy wiszący 150 litrów                                               29048    3 900

             Grzałka do BTW 3,0 kW 6/4" 400V                                                 EH85  609-30-400 2 000
             Grzałka do BTW 4,5 kW 6/4" 400V                                                     609-45-400 2 050
             Grzałka do BTW 6,0 kW 6/4" 400V                                                     609-60-400 2 120
             Grzałka do BTW 9,0 kW 6/4" 400V                                                     609-90-400 2 150
             B 80 T Zasobnik buforowy 80 l                                                      100008841  3 090

             200 GT Zasobnik buforowy wody grzewczej                                             ER602  7607396   5 220
             Zasobnik buforowy wody grzewczej w komplecie z czujnikiem AD250.

             Zestaw podłączeniowy obiegu mieszaczowego do 200 GT                                       ER604  7610411   3 740
                                                                                 7610412   2 540
             Zestaw do podłączenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu grzewczego z zawo­                                   1 270
             rem mieszającym. Pakiet zawiera pompę obiegową Wilo Yonos Para Rs25-6-130, zawór
             mieszający, czujnik zasilania, izolację przewodów.

             Zestaw podłączeniowy obiegu bezpośredniego do 200 GT                                      ER605

             Zestaw do podłączenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu bezpośredniego. Pa­
             kiet zawiera pompę obiegową Wilo Yonos Para Rs25-6-130, izolację przewodów.

             Zestaw podłączeniowy obiegu zewnętrznego do 200 GT                                       ER606  7610667

             Zestaw do podłączenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu zewnętrznego. Ze­
             staw zawiera armaturę pozwalającą podłączyć obiegi zewnętrzne z buforem.

198 www.dedietrich.pl
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203