Page 203 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 203

od 4,6 do    Pompy ciepła powietrze/woda "Split Inverter"
 24,4 kW
       HPI S

       HPI S

 DANE TECHNICZNE                              Poniżej 18°C należy zastosować opcjonal­ Obieg grzewczy:

Graniczne temp. robocze ogrzewania: W trybie chłodzenia:          ny zestaw izolujący HK24        Max. 3 bar
woda: +18°C/+60°C (+55°C dla 4,5 MR) woda: +18°C/+25°C (inst. podłogowa)
pow. zew.: -20°C/+35°C (-15°C: 4,5 i 6 MR) +7°C/+25°C (klimakonwektory)   Powietrze zewn.: +7°C/+46°C

Model HPI S                                 4,5 MR 6 MR 8 MR 11 MR 11 TR 16 MR 16 TR 22 TR 27 TR

Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania             A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++
35°C)
Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania             A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ A+ A+
55°C)
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs    % 189 176 178 178 178 175 175 153 151
(temp. zasilania 35°C)
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs    % 134 138 129 125 125 121 121 114 112
(temp. zasilania 55°C)
Moc cieplna przy + 7°C/+ 35°C (1)              kW          4,6   5,87   8,26   10,56   10,56   14,19                 14,19   21,7   24,4  6
COP grzania przy + 7°C/+ 35°C (1)                        5,11   4,18   4,27   4,18   4,18   4,22                 4,22   3,96    3,8
Pobór mocy elektr. przy + 7°C/+ 35°C (1)                     0,9   1,41   1,93   2,53   2,53   3,36                 3,36   5,48   6,25  Powietrzne pompy ciepła
Moc cieplna przy + 2°C/+ 35°C (1)             kWe         3,47   3,67   5,93   10,19   10,19   11,38                 11,38   16,11   14,7
COP grzania przy + 2°C/+ 35°C (1)              kW         3,97    3,3   3,12    3,2    3,2   3,22                 3,22   3,13   3,13
Pobór mocy elektr. przy + 2°C/+ 35°C (1)                    0,88   1,11    1,9   3,19   3,19   3,53                 3,53   5,14    4,7
Moc cieplna przy – 7°C/+ 35°C (1)                        2,79   4,02    5,6   8,09   8,09   9,83                 9,83   13,81   13,8
COP grzania przy – 7°C/+ 35°C (1)             kWe         3,07   2,56    2,7   2,88   2,88   2,75                 2,75   2,59   2,26
Pobór mocy elektr. przy - 7°C/+ 35°C (1)          kW         0,91   1,57   2,07   2,81   2,81   3,57                 3,57   5,34    6,1
Prąd znamionowy (1)                              4,07   6,57   8,99   11,81    3,8  16,17                 5,39   7,75   9,86
Moc chłodnicza (2)                                 3,8   4,69    7,9  11,16   11,16   14,46                 14,46   17,65   22,2
EER (2)                          kWe         4,28   4,09   3,99   4,68   4,68   4,43                 4,43    3,8    3,8
Moc chłodnicza (4)                                    3,13   4,98   7,43   7,43   7,19                 7,19
EER (4)                            A          4   3,14    2,7   3,34   3,34   3,58                 3,58     -     -
Pobór mocy elektr.(2)                    kW         2,75   1,15        2,35   2,35   3,65                 3,65     -     -
Znamionowy przepływ wody przy Δt=5 K                      0,89   1,04     2   1,88   1,88   2,67                 2,67     -     -
Wysokość manom. do dyspozycji przy przepływie znam.                0,8   618   1,47    393    393    213                  213    3,8    4,6
Znamionowy przepływ powietrza                kW         650   2700    493   6000   6000   6000                 6000      -     -
Napięcie zasilania zespołu zewnętrznego                    2680  230 V ~   3000  230 V ~  400 V ~  230 V ~                400 V ~   8400   8400
Moc akustyczna zew./wew.(3)                         230 V ~  65/43  230 V ~  69/51   69/51   69/51                 69/51  400 V ~  400 V ~
Czynnik chłodniczy R410A                 kWe        58/43     1,3  65/51     4,6    4,6    4,6                  4,6  77/43   77/43
Max. długość rur bez konieczności dopełniania R410A   m3/h          1,4         3,2                                      7,1    7,7
Ciężar netto zespołu zewn./Ciężar netto modułu wewn.   mbar               10         10    10    10                  10    30    30
MIT-S-E                         m3/h           7         10

                               V
                             dB(A)

                              kg
                               m

                             kg 54/59 42/59 75/59 118/66 118/66 130/66 130/66 135/66 141/66

(1) Tryb grzania: temp. powietrza zewn./temp. wody na wyjściu. Parametry wg EN 14511-2. (2) Tryb chłodzenia: temp. powietrza zewn +35°C, temp. wody na wyjściu
+18°C. Parametry wg EN 14511-2 (3) Próba wykonana wg normy NF EN 12102. (4) Tryb chłodzenia: temperatura powietrza zewn. +35°C, temperatura wody na wyjściu
+7°C

Instalacja chłodnicza pomiędzy jednostkami wewnętrzną a zewnętrzną musi być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do posługiwania się
substancjami z grupy F-Gazów.

CENA NETTO                          HPI 4,5 MR-2  6 MR-2  8 MR-2  11 MR-2  11 TR-2 16 MR-2                      16 TR-2 22 TR-2  27 TR-2
 HPI.../E (z MIT-S/E)                  Indeks 7670768   7609979  7609981  7609983                               7609989 7609991  7609993
 ze wspomaganiem elektrycznym                       40 360  44 210  51 140  7609985 7609987                      59 590  69 950   74 110
 HPI.../H (z MIT-S/H)                  PLN 38 760    7609978  7609980  7609982                               7609988 7609990  7609992
 do podł. wspomagania hydraulicznego          Indeks 7670767   37 360  41 240  48 080  53 240 57 410                       56 600  67 310   70 970

                             PLN 35 770                   7609984 7609986

                                                     50 270   54 400

                                                          HPI S - WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPROCZ REGULACJI

WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ "REGULACJI"

Akcesoria                                                           Pakiet                Indeks       PLN

       Wspornik ścienny do AWHP 4,5-6-8/MOSE                                       EH95                100011222        359

       Wspornik ścienny do AWHP 11-16                                          EH250                 100018409      460

       Wspornik podłogowy do AWHP/MOSE                                         EH112                 100012533      95
       Antywibracyjne podpory montażowe 600 mm (2 szt.)
                                                               EH879                 7694974       750

                                                                                  www.dedietrich.pl 203
   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208