Page 207 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 207

Wyposażenie dodatkowe

HPI S

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"                                                  Pakiet Indeks   PLN

Wyposażenie dodatkowe "Regulacje"                                                   AD249 100013304    690

                          Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego                 AD199p 88017017P    201
                         Do sterowania zaworu mieszaczowego z siłownikiem elektromechanicznym lub elek­
                         trotermicznym. Płytkę montuje się w konsoli DIEMATIC i podłącza przy pomocy nieza­
                         mienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC może być wyposażona w jedną dodatkową
                         „płytkę + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.
                          Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m
                         Czujnik ten jest wymagany przy podłączeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszają­
                         cym.

Kabel BUS L=12 m                                                           AD134  88017851  640

Kabel BUS pozwala połączyć urządzenie wyposażone w konsolę DIEMATIC Evolution                                       201   6
z urządzeniem z konsolą DIEMATIC iSystem, 2 urządzenia wyposażone w konsolę DIE­                                     201
MATIC iSystem lub w instalacji kaskadowej, jak też podłączyć regulator naścienny VM                                    350
DIEMATIC lub nadajnik sieci zdalnego sterowania.                                                     640
                                                                             830
Czujnik c.w.u.                                                            AD212P 100000030P 399   Powietrzne pompy ciepła
Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej                           AD250P 100013305P
wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym                                             AD308
                                                                   AD309   7663618
Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady                                          AD310   7663561
Zawiera 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy                           AD321   7663619
urządzenia wyposażonego w konsolę sterowniczą DIEMATIC m3.                                           7688305

S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujące
Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
tomatyką DIEMATIC Evolution.

S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujące
Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
tomatyką DIEMATIC Evolution.

S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujące
Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
tomatyką DIEMATIC Evolution.

Wtyczki mostkujące BUS

GTW08 Bramka Modbus                                                          AD332  7721982   1 100
Bramka z konwerterem sygnałów dedykowana do łączności pomiędzy konsolami re­                             EH829  7688755    500
gulacyjnymi z systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje danych zgodnych ze stan­
dardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

Zestaw cichej pracy

Zestaw automatycznego uzupełniania instalacji                                             EH726  7681480   2 920

Opcjonalny zestaw automatycznego napełniania jest używany do napełniania
obiegów grzewczych lub utrzymywania w nich optymalnego ciśnienia, bez interwencji
użytkownika. Po wykonaniu czynności zgodnie z instrukcjami montażu opcjonalnego
zestawu wystarczy skonfigurować kilka parametrów, aby automatycznie uzyskać
lub utrzymać optymalne ciśnienie.

                                                                       www.dedietrich.pl 207
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212