Page 205 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 205

Wyposażenie dodatkowe                                          Pakiet Indeks   PLN

HPI S                                                   HK24 100018410   800

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ "REGULACJI"
Dla chłodzenia przy pomocy klimakonwektorów

                          Zestaw izolacji do MIT-IN

Zestawy hydrauliczne                                           Pakiet Indeks   PLN

           Zestaw hydrauliczny drugiego obiegu grzewczego do zabudowania w jednostce      HK21 100017830  3 120
           wewnętrznej
                                                                   6
           Zestaw zawiera zawór mieszający, zawory podłączeniowe, pompę obiegową oraz czuj­
           nik zasilania.

           Zestaw izolacji do HK21                              HK25  100018411 173   Powietrzne pompy ciepła

           Zestaw czujnika wilgotności dla trybu chłodzenia                  HK27  100019114 1 180

           Zestaw hydrauliczny drugiego obiegu grzewczego do zabudowania w jednostce     HK22  100017832 510
           wewnętrznej

           Zespół pompowy do obiegu bez mieszacza z pompą klasy A               EA143  100020167 2 780

           Moduł hydrauliczny całkowicie zmontowany, w izolacji. Wyposażony w pompę Wilo
           Yonos Para RS 25/6, dwa termometry zintegrowane z zaworami odcinającymi, zawór
           zwrotny klapowy.

           Zespół pompowy do obiegu z mieszaczem z pompą klasy A               EA144  100020168 3 950

           Moduł hydrauliczny całkowicie zmontowany, w izolacji. Wyposażony w pompę Wilo
           Yonos Para RS 25/6, zawór 3-drogowy z siłownikiem, dwa termometry zintegrowane
           z zaworami odcinającymi, zawór zwrotny klapowy.

           Rozdzielacz hydrauliczny 2-obiegi                         EA140  100020164 1 460
           Wykorzystywany w przypadku instalacji z dwoma obiegami. DN25, Kvs 12,5.      EA142  100020166  570

           Konsola montażowa pojedynczego zespołu hydraulicznego EA 143/144                    183
           Posiada 2 mosiężne złączki męskie/żeńskie. Stosuje się, gdy jeden z 2 modułów hy­
           draulicznych (dla obiegu bezpośredniego lub dla obiegu mieszaczowego) jest monto­
           wany pojedynczo i pozwala na zamocowanie ich na ścianie.

           Konsola montażowa rozdzielacza hydraulicznego EA140                EA141  100020165

Przygotowanie c.w.u.                                           Pakiet Indeks   PLN

                         Zawór przełączający c.o./c.w.u.             HK23 100017833  1 260

                                                         www.dedietrich.pl 205
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210