Page 209 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 209

Wyposażenie dodatkowe

HPI S

PRZYKŁAD KONFIGURACJI

HPI S 3RD CONFIGURATION EXAMPLE     ZESTAWIENIE                          PAKIET    INDEKS
                                                      -     7609981
2x HPI S 8 MR + Evodens AMC 35                                       -     7609980
                                                      -     7689098
— Kaskada 2 pomp ciepła oraz kotła ga­ HPI S 8 MR-2 (MIT-S/E) Pompa ciepła powietrze/woda (1-faz.)        3 x 7691375
  zowego kondensacyjnego        HPI S 8 MR-2 (MIT-S/H) Pompa ciepła powietrze/woda (1-faz.) 3 x AD324    29049
                                                      -    100017833
— 1 obieg bezpośredni                                               100000030P
— 2 obiegi mieszaczowe z przygotowa­ Evodens AMC 35 Kocioł gazowy kondensacyjny 1-f           HK23    88017017P
                                                    AD212P  2 x 100013305P
niem c.w.u. w niezależnym podgrzewa­ 3 x SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy       AD199p   100013304
                                                   2 x AD250P   7663618
czu BT220 Zasobnik buforowy 220 litrów                                 AD249     7736227
                                                    AD308
                    Zawór przełączający c.o./c.w.u.
                                                      -
                    Czujnik c.w.u.

                    Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m

                    2 x Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady

                    Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego

                    S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujące

                    Assure ASHP 300 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepła

                                                                 6

                                                                 Powietrzne pompy ciepła

                                                   www.dedietrich.pl 209
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214