Page 214 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 214

od 3,94 do               Układy hybrydowe gazowego kotła kondensacyjnego Modulens G z powietrzną
             14,65 kW                pompą ciepła

             Do podłączenia kotła do      HPI G Hybrid
                  komina
                              HPI G Hybrid V200
              lub przew.pow.-spal.

             DANE TECHNICZNE

             Gran. temp. rob. pompy ciepła w trybie (-15°C dla 4,5 i 6kW)          +7°C/+25°C z opcją EH 567    Max. temp. robocza: 95°C
             ogrz.:                 Gran. temp. rob. pompy ciepła w trybie pow. zewn.: +7°C/+46°C      Obieg c.w.u.:
             woda: +18°C/+55°C            chłodz.:                Obieg grzewczy:         Max. ciśnienie robocze: 10 bar
             pow. zewn.: -20°C/+35°C         woda: +18°C/+25°C            Max. ciśnienie robocze: 3 bar  Max. temp. robocza: 65°C

             Model HPI G HYBRID V200                             15/4,5 15/6  15/8 15/11 15/11 15/16 15/16         25/6   25/8
                                                       MR  MR                          MR    MR
                                                            MR MR       TR MR       TR

             Dane pompy ciepła                                                                       

             Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania   A+++ A+++  A+++  A+++  A+++  A+++  A+++  A+++  A+++ 
             35°C) 

             Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania   A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ A++ A++
             55°C)

             Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody     AAAAAAAAA

             Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs    % 189 176 178 178 178 175 175 176 178
             (temp. zasilania 35°C) 

             Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs    % 134 138 129 125 125 121 121 138 129
             (temp. zasilania 55°C)

             Efektywność energ. podgrzewania wody użytkowej ηwh    % 106 114 114 114 114 114 114 114 114

             Moc cieplna przy + 7°C/+ 35°C (1)            kW 4,60 5,82 7,90 11,39 11,39 14,65 14,65 5,82 7,90

 7            COP grzania przy + 7°C/+ 35°C (1)              5,11 4,22 4,34 4,65 4,65 4,22 4,22 4,22 4,34

214           Pobór mocy elektrycznej przy + 7°C/+ 35°C (1)      kWe 0,90 1,38 1,82 2,45 2,45 3,47 3,47 1,38 1,82

             Moc cieplna przy + 2°C/+ 35°C (1)            kW 3,74 3,74 6,80 10,19 10,19 12,90 12,90 3,74 6,80

  Urządzenia hybrydowe COP grzania przy + 2°C/+ 35°C (1)              3,97 3,37 3,30 3,19 3,19 3,27 3,27 3,37 3,30

             Pobór mocy elektrycznej przy + 2°C/+ 35°C (1)      kWe 0,88 1,11 2,06 3,19 3,19 3,94 3,94 1,11 2,06

             Moc cieplna przy – 7°C/+ 35°C (1)            kW 2,79 3,96 5,60 8,09 8,09 9,83 9,83 3,96 5,60

             COP grzania przy – 7°C/+ 35°C (1)              3,07 2,59 2,71 2,88 2,88 2,75 2,75 2,59 2,71

             Pobór mocy elektrycznej przy - 7°C/+ 35°C (1)      kWe 0,91 1,53 2,07 2,81 2,81 3,57 3,57 1,53 2,07

             Moc chłodzenia (2)                    kW 3,80 4,69 7,90 11,16 11,16 14,46 14,46 4,69 7,90

             EER (2)                           4,28 4,09 3,99 4,75 4,75 3,96 3,96 4,09 3,99

             Pobór mocy elektrycznej (2)               kWe 0,89 1,15 2,00 2,35 2,35 3,65 3,65 1,15 2,00

             Znamionowy przepływ wody przy Δt = 5 K          m3/h 0,80 1,00 1,36 1,96 1,96 2,53 2,53 1,00 1,36

             Wys. manometryczna dostępna przy przepływie znam. przy  mbar 650 630 440 250 250 - - 630 440
             Δt = 5 K

             Znamionowe natężenie przepływu powietrza         m3/h 2650 2700 3300 6000 6000 6000 6000 2700 3300

             Napięcie zasilania zespołu zewn./Prąd rozruchowy     V/A           230   230  230       230 400   230 400      230   230
                                                     V~/5  V~/5  V~/5      V~/5 V3~/5 V~/5 V3~/5    V~/5   V~/5

             Moc akustyczna po stronie zewn./wewn. (4)        dB(A) 61/49 65/49 67/49 69/48 69/48 70/48 70/48 65/49 67/49

             Czynnik chłodniczy R410A                 kg 1,3 1,4 3,2 4,6 4,6 4,6 4,6 1,4 3,2

             Maksymalna długość ładowania wstępnego          m 7 10 10 10 10 10 10 10 10

             Pojemność podgrzewacza c.w.u.              l 177 177 177 177 177 177 177 177 177

             Czas ładowania (5)                    h 1 h 21 1 h 21 1 h 21 1 h 33 1 h 33 1 h 11 1 h 11 1 h 21 1 h 21

             COP ECS-EP (5)                        2,5 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72

             Dane kotła                                                                           

             Moc znamionowa przy 50/30°C (tryb ogrzewania) min/max  kW 3,4-15,8 3,4-15,8 3,4-15,8 3,4-15,8 3,4-15,8 3,4-15,8 3,4-15,8 5,6-25,5 5,6-25,5

             Moc znamionowa przy 80/60°C (tryb c.w.u.)        kW 15 15 15 15 15 15 15 29,3 29,3

             Masa modułu wew. (z podgrzewaczem c.w.u.)/ modułu    kg 184/54 184/42 184/75            186/1  186/1   186/1  186/1  187/42  187/75
             zew.                                                    18    30    18    30

             (1) Tryb ogrzewania: Temp. zewnętrzna/Temp. wody na wylocie. Parametry wg EN 14511-2 (poz. 2011). (2) Tryb chłodzenia: Temp. zewnętrzna +35°C, Temp. wody na wy­
             locie +18°C. Parametry wg EN 14511-2 (4) Próba wykonana wg normy EN 12102 (5) Parametry wg EN 13203-5, Cykl poboru: L * temp. średnia

             Instalacja chłodnicza pomiędzy jednostkami wewnętrzną a zewnętrzną musi być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do posługiwania się
             substancjami z grupy F-Gazów.

             Model HPI G HYBRID V200                    25/11           25/11 25/16  25/16  35/8   35/11  35/11  35/16  35/16
                                              MR            TR   MR    TR   MR     MR    TR    MR    TR
             Dane pompy ciepła                                                                          
             Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania                 A+++ 
             35°C)                                              A+++   A+++   A+++    A+++   A+++   A+++   A+++ 
             Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania   A+++ 
             55°C)
             Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody       A++ A++ A+ A+ A++ A++ A++ A+ A+
             Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs     AAAAAAAAA
             (temp. zasilania 35°C)                  % 178 178 175 175 178 178 178 175 175
             Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs
             (temp. zasilania 55°C)                   % 125 125 121 121                   129 125 125 121 121
             Efektywność energ. podgrzewania wody użytkowej ηwh
             Moc cieplna przy + 7°C/+ 35°C (1)             % 114 114 114 114                   114 114 114 114 114
             COP grzania przy + 7°C/+ 35°C (1)             kW 11,39 11,39 14,65 14,65               7,90 11,39 11,39 14,65 14,65
             Pobór mocy elektrycznej przy + 7°C/+ 35°C (1)                                  4,34 4,65 4,65 4,22 4,22
             Moc cieplna przy + 2°C/+ 35°C (1)                4,65 4,65 4,22 4,22                1,82 2,45 2,45 3,47 3,47
             COP grzania przy + 2°C/+ 35°C (1)            kWe 2,45 2,45 3,47 3,47                 6,80 10,19 10,19 12,90 12,90
             Pobór mocy elektrycznej przy + 2°C/+ 35°C (1)       kW 10,19 10,19 12,90 12,90               3,30 3,19 3,19 3,27 3,27
             Moc cieplna przy – 7°C/+ 35°C (1)                                        2,06 3,19 3,19 3,94 3,94
                                             3,19 3,19 3,27 3,27                5,60 8,09 8,09 9,83 9,83
             www.dedietrich.pl                    kWe 3,19 3,19 3,94 3,94
                                          kW 8,09 8,09 9,83 9,83
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219