Page 208 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 208

Wyposażenie dodatkowe

             HPI S

             PRZYKŁAD KONFIGURACJI

             HPI S 1ST CONFIGURATION EXAMPLE     ZESTAWIENIE                               PAKIET    INDEKS
                                                                       -    7609981
             HPI S 8 MR                                                         2 x 7691375
                                                                     2 x AD324   29046
             — 1 obieg bezpośredni          HPI S 8 MR-2 (MIT-S/E) Pompa ciepła powietrze/woda (1-faz.)         -   100017833
             — 1 obieg mieszaczowy z przygotowa­   2 x SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy               100000030P
                                                                      HK23   88017017P
              niem c.w.u. w niezależnym podgrzewa­                                     AD212P   100013304
             czu BTW80 Zasobnik buforowy wiszący 80 litrów                                  AD199p   100013305P
                                                                      AD249    7736226
                                 Zawór przełączający c.o./c.w.u.                     AD250P

                                 Czujnik c.w.u.                               -

                                 Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m

                                 Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego

                                 Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady

                                 Assure ASHP 250 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepła

6

Powietrzne pompy ciepła HPI S 2ND CONFIGURATION EXAMPLE     ZESTAWIENIE                               PAKIET    INDEKS
                                                                        -    2 x 7609992
             2 x HPI S 27 TR                                                        3 x 7691375
                                                                     3 x AD324
             — Kaskada 2 pomp ciepła         2 x HPI S 27 TR-2 (MIT-S/H) Pompa ciepła powietrze/woda (3-faz.)       -     29049
             — 1 obieg bezpośredni          3 x SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy                100017833
             — 2 obiegi mieszaczowe z przygotowa­                                        HK23    100000030P
             niem c.w.u. w niezależnym podgrzewa­ BT220 Zasobnik buforowy 220 litrów                      AD212P   88017017P
                                                                      AD199p  2 x 100013305P
             czu Zawór przełączający c.o./c.w.u.                                       2 x AD250P  100013304
                                                                      AD249    88017851
                                 Czujnik c.w.u.                              AD134     7736227

                                 Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                   -

                                 2 x Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady

                                 Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego

                                 Kabel BUS L=12 m (* w przypadku zastosowania kaskady z HPI Evolution)

                                 Assure ASHP 300 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepła

208 www.dedietrich.pl
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213