Page 199 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 199

Wyposażenie dodatkowe                                                   Pakiet                     Indeks   PLN

Strateo R32                                                        ER611                     7611489   1 270

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ „REGULACJI”
Akcesoria

                          Zestaw podłaczeniowy do podgrzewacza 200 GHL/GSHL/GL (ustawiony obok)

         Zestaw podłączeniowy do podgrzewacza 200 GHL/GSHL/GL (ustawiony w kolumnie)               ER610                      7611488      800

         B 150 T Zasobnik buforowy 150 l                                                          EH60 100004415 3 240

         Zestaw pompy kondensatu                                         EH860                      7687189      6960
         Zestaw czujnika kondensacji 0-10 V
                                                                                  HZ64 7622433  2 520    Powietrzne pompy ciepła

         Zestaw czujnika wilgotności dla trybu chłodzenia                                                  HK27 100019114 1 180

Przygotowanie c.w.u.                                                   STRATEO ADDITIONAL EQUIPMENT REGULATIONS

Zintegrowane w jednostce wewnętrznej

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"

Dobór wyposażenia dodatkowego zależnie od podłączonych obiegów

Rodzaj obiegu  

         c.w.u.               bezpośredni     mieszaczowy                                            bezp. + miesz.
                                                                                     EH917 + EH916 (1)
Strateo R32   fabrycznie             fabrycznie (1)   EH917 + EH916 (1)

(1) do ewentualnego uzupełnienia o termostat pokojowy: pakiet AD324 (SMART TC), AD247P (AD248P) lub AD 140.

Akcesoria                                                         Pakiet                     Indeks   PLN

         SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy                            AD324                      7691375   1 380
                                                             AD140
         Termostat zapewnia możliwość połączenia sie z domową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli                                   88017859      114
         pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmową aplikacją w systemie
         Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Możli­
         wość ustawiania programów ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc ułatwiająca pro­
         gramowanie. Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
         wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla in­
         stalatora.

         Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy

         Ten termostat pokojowy pozwala regulować temperaturę pomieszczenia
         w zakresie od 6 do 30 °C.

         Kabel przejściowy do termostatu ogrzewania podłogowego                          HA255                      7624902      145

                                                                                     www.dedietrich.pl 199
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204