Page 194 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 194

Wyposażenie dodatkowe

             Modena

              PRZYKŁAD KONFIGURACJI         ZESTAWIENIE                               PAKIET    INDEKS
                                 Modena 16 TR Pompa ciepła powietrze/woda typu monoblok, zasilanie 3-f    -    7794592A
             MODENA 2ND CONFIGURATION EXAMPLE    BTW150 Zasobnik buforowy wiszący 150 litrów                 -
                                 Zawór przełączający c.o./c.w.u.                             29048
             Modena 16 TR              Czujnik temperatury zasilania do pompy ciepła Auriga/Modena        HK23    100017833
             — 1 obieg bezpośredni ogrzewania    IWHD 6,0 Podgrzewacz przepływowy wody z grzałką 400V 6,0 kW         -    A7750595
                                 Termostat pokojowy programowalny przewodowy                 -    58860003D
              z przygotowaniem c.w.u. w niezależ­ Assure ASHP 300 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepła                   100012645P
              nym podgrzewaczu                                               AD247P    7736227
                                                                       -

6

Powietrzne pompy ciepła MODENA 3RD CONFIGURATION EXAMPLE    ZESTAWIENIE                                PAKIET    INDEKS
                                                                        -   3 x 7794592A
             Kaskada 3 pomp ciepła Modena 16 TR                                           -
                                                                              29049
             wraz z wspomaganiem kotłem elektrycz­ 3 x Modena 16 TR Pompa ciepła powietrze/woda typu monoblok, zasilanie 3-f   HK23    100017833
             nym                                                          -    A7750595
             — 2 obiegi grzejnikowe z przygotowa­  BT220 Zasobnik buforowy 220 litrów                          2 x 100012645P
                                                                     2 x AD247P   7736227
             niem c.w.u. w niezależnym podgrzewa­ Zawór przełączający c.o./c.w.u.                          -

             czu Czujnik temperatury zasilania do pompy ciepła Auriga/Modena

                                 2 x Termostat pokojowy programowalny przewodowy

                                 Assure ASHP 300 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepła

194 www.dedietrich.pl
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199