Page 196 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 196

od 4,6             Pompy ciepła powietrze/woda “Split Inverter” z podgrzewaczem c.w.u.
              do 7,6 kW
                             Strateo R32

                             Strateo R32

             KOMFORT                       — Pompa ciepła powietrze/woda "Split Inverter" składa się DIEMATIC Evolution

                                       z jednostki zewn. AWHPR, modułu wewn. MIC-1C V190    - skraplacz (płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdz.)

                                       R32 zintegrowanego z podgrzewaczem c.w.u. o pojem­    - podgrzewacz elektr. o mocy 3 kW

                                       ności 190 litrów i ramy podłączeń hydraulicznych     - pompę obiegową c.o. o współczynniku EEI<0,23

                                       — Zaprojektowana tak, aby spełniać wszystkie potrzeby  - naczynie wzbiorcze c.o. o pojemności 12 litrów

                                       nowoczesnego budownictwa                 - manometr elektroniczny, 2 zawory bezpieczeństwa

                                       — Strateo R32 jest idealnym produktem spełniającym wy­ (c.o.+c.w.u.), odpowietrznik automatyczny, regulator

                                       magania WT2021 oraz Programu "Czyste Powietrze"     przepływu, termostatyczny zawór mieszający, filtr ma­

                                       — Wskaźnik tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) dla   gnetyczny, czujnik temp. zewnętrznej

                                       czynnika R32 jest prawie trzy razy niższy niż dla R410A - czujnik ciśnienia w obiegu czynnika chłodniczego

                                       — Możliwość zamontowania jednostki wewn. bezpośrednio — Podgrzewacz c.w.u. o poj. 190 litrów, emaliowany z wę­

                                       przy ścianie, w narożniku lub w zabudowie meblowej    żownicą, chroniony antykorozyjnie anodą tytanową

                                       — Standardowo dostępna możliwość chłodzenia podłogo­ — Pompa ciepła objęta 5-letnią gwarancją

                                       wego lub za pośrednictwem klimakonwektorów        — Mozliwość podłączenia termostatu SMART TC° i sterowa­

                                       — Tryb cichy w standardzie                nia pracą urządzenia przez Wi-Fi za pomocą smartfona

                                       — Praca do -20°C                     lub tabletu

                                       — Ograniczenie prądu rozruch. dzięki techn. INVERTER

                                       — Moduł wewnętrzny dla 1 obiegu grzewczego (opcjonal­

                  Keymark                  nie dla 2 obiegów) zawiera:

6 WYMIARY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ                        - intuicyjną konsolę sterowniczą z regulacją pogodową

                                                                          Zaleta produktu

                                                                              Czynnik chłodniczy R32

Powietrzne pompy ciepła 1 Powrót 2 obiegu c.o. G 1"                                                  Szybki montaż i cicha praca
             2 Zasilanie 2 obiegu c.o. G 1"                                               Możliwość zabudowania w szafce

             3    Przyłącze układu chłodniczego - ciecz 1/4"
                 stożk.

             4    Przyłącze układu chłodniczego - gaz 1/2"
                 stożk.

             5 Wypływ c.w.u. 3/4"

             6 Wlot wody zimnej 3/4"

             7 Zasilanie obiegu c.o. G 1"

             8 Powrót obiegu c.o. G 1"

             9 Odprowadzenie kondensatu Ø32

             10 Uchwyt

             11 Przejście kablowe

             WYMIARY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

196 www.dedietrich.pl
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201