Page 193 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 193

Wyposażenie dodatkowe                                              Pakiet                 Indeks   PLN

Modena                                                                         7736225   10 580
                                                                            7736226   11 520
 WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ „REGULACJI”                                                       7736227   11 850
Przygotowanie c.w.u.
                                                        MODENA WYPOSAZENIE DODATKOWE REGULACJE
                          Assure ASHP 210 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepła
                          Assure ASHP 250 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepła       Pakiet                 Indeks   PLN
                          Assure ASHP 300 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepła
                                                                            A7750595    152
 WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"
Akcesoria

                          Czujnik temperatury zasilania do pompy ciepła Auriga/Modena

                                                                                       6

Termostat pokojowy programowalny przewodowy                                   AD247P                 100012645P 440   Powietrzne pompy ciepła
                                                        AD248P                 100013138P 790
Przewodowy regulator temperatury służący do sterowania urządzeniami grzewczymi,
z dużym podświetlanym wyświetlaczem i dotykowymi przyciskami. Możliwe są 3 tryby
pracy: dzień/noc, tygodniowy, ręczny. Regulator posiada funkcję OPTIMUM START,
która pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwiększa efektywność i za­
pewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas załącze­
nia urządzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiągnięcia zadanej temperatury.
Możliwość podłączenia czujnika temp. podłogowej, dzięki czemu regulator pokojowy
będzie sterował temp. pomieszczenia uwzględniając przy tym temp. podłogi. Styk
beznapięciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowy

Bezprzewodowy regulator temperatury służący do sterowania urządzeniami grzew­
czymi, z dużym podświetlanym wyświetlaczem i dotykowymi przyciskami. Możliwe są
3 tryby pracy: dzień/noc, tygodniowy, ręczny. Regulator posiada funkcję OPTIMUM
START, która pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwiększa efektywność
i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas załą­
czenia urządzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiągnięcia zadanej temperatury.
Możliwość podłączenia czujnika temp. podłogowej, dzięki czemu regulator pokojowy
będzie sterował temp. pomieszczenia uwzględniając przy tym temp. podłogi. Styk
beznapięciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

                                                                            www.dedietrich.pl 193
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198