Page 188 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 188

Wyposażenie dodatkowe

             Alezio M V200

             WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ „REGULACJI”

             Akcesoria                                                        Pakiet                     Indeks     PLN

                     Zestaw podłączeniowy obiegu mieszaczowego do 200 GT                          ER604                     7610411      3 740

                     Zestaw do podłączenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu grzewczego z zawo­                                             2 540
                     rem mieszającym. Pakiet zawiera pompę obiegową Wilo Yonos Para Rs25-6-130, zawór
                     mieszający, czujnik zasilania, izolację przewodów.

                     Zestaw podłączeniowy obiegu bezpośredniego do 200 GT                          ER605                     7610412

                     Zestaw do podłączenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu bezpośredniego. Pa­
                     kiet zawiera pompę obiegową Wilo Yonos Para Rs25-6-130, izolację przewodów.

                     Zestaw podłączeniowy obiegu zewnętrznego do 200 GT                           ER606                     7610667     1 270

                     Zestaw do podłączenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu zewnętrznego. Ze­
                     staw zawiera armaturę pozwalającą podłączyć obiegi zewnętrzne z buforem.

6

                     Zestaw podłaczeniowy do podgrzewacza 200 GHL/GSHL/GL (ustawiony obok)                 ER611                     7611489     1 270

Powietrzne pompy ciepła          Zestaw podłączeniowy do podgrzewacza 200 GHL/GSHL/GL (ustawiony w kolumnie)              ER610                     7611488     800

                     Zestaw hydrauliczny drugiego obiegu grzewczego do zabudowania w jednostce               EH858                     7657050     3 600
                     wewnętrznej

                     Zestaw zawiera pompę wraz z izolacją oraz kablem zasilającym, zawór 3-drogowy z si­
                     łownikiem wraz z izolacją i kablem zasilającym, czujnik przepływu, rury łączące, zawór
                     zwrotny.

                     Zestaw pompy kondensatu                                        EH860                     7687189     960

                     Zestaw czujnika kondensacji 0-10 V                                   HZ64                      7622433     2 520

                     Zestaw czujnika wilgotności dla trybu chłodzenia                            HK27                      100019114    1 180

                     Zestaw glikolowy do monobloku                                     HK72                      7729720     6 100

                     Zestaw zawiera płytowy wymiennik ciepła, pompę obiegową YONOS PARA G 15/8 130
                     SC, naczynie wzbiorcze 18 l 3 bar oraz izolacje.

             Przygotowanie c.w.u. dla Alezio M V200                                         ALEZIO M V200 WYPOSAZENIE DODATKOWE REGULACJE

             Zintegrowane w jednostce wewnętrznej

              WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"

             Dobór wyposażenia dodatkowego w zależności od podłączonych obiegów

             Rodzaj obiegu  

                     c.w.u.               bezpośredni   mieszaczowy                                            bezp. + miesz.
                                                                                                  EH862 (1)
             Alezio M V200  fabrycznie             fabrycznie (1)                     EH862 (1)

             (1) do ewentualnego uzupełnienia o termostat pokojowy: pakiet AD324 (SMART TC), AD247P (AD248P) lub AD 140.

             Wyposażenie dodatkowe "Regulacje"

188 www.dedietrich.pl
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193