Page 197 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 197

od 4,6    Pompy ciepła powietrze/woda “Split Inverter” z podgrzewaczem c.w.u.
do 7,6 kW
      Strateo R32

      Strateo R32

 DANE TECHNICZNE          W trybie chłodzenia:          Powietrze zewn.: +10°C/+46°C Obieg grzewczy:
                   woda: +18°C/+25°C (inst. podłogowa)  Obieg c.w.u.:         Max. 3 bar/75°C (wer. "E")
Graniczne temp. robocze ogrzewania: +7°C/+25°C (klimakonwektory)      Max. 10 bar/75°C (wer."E")
woda: +18°C/+60°C
pow. zew.: -20°C/+35°C

Model                          Strateo R32          4,5 MR       6 MR                             8 MR

Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania                   A+++       A+++                             A+++  6
35°C)
Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania                    A++        A++                             A++  Powietrzne pompy ciepła
55°C)
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody                        A+        A+                              A+
SCOP (35°C/ 55°C) według EN 14825                            4,48/3,43     4,5/3,37                           4,48/3,21
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs
(temp. zasilania 35°C)                    %                176        177                              176
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs
(temp. zasilania 55°C)                    %                134        132                              125
Efektywność energ. podgrzewania wody użytkowej ηwh
Moc cieplna przy +7°C/+35°C                 %                139        135                              120
COP grzania przy +7°C/+35°C                 kW                4,60       6,40                             7,60
Pobór mocy elektrycznej przy +7°C/+35°C                           5,20       5,00                             4,57
Moc cieplna przy +2°C/+35°C                                  0,88       1,28                             1,66
COP grzania przy +2°C/+35°C                kWe                3,71       3,74                             7,15
Pobór mocy elektrycznej przy +2°C/+35°C           kW                4,11       3,64                             3,71
Moc cieplna przy -7°C/+35°C                                 0,90       1,03                             1,93
COP grzania przy -7°C/+35°C                                  2,93       4,11                             6,13
Pobór mocy elektrycznej przy -7°C/+35°C          kWe                3,11       2,87                             3,20
Moc chłodnicza przy +35°C/+18°C               kW                0,94       1,43                             1,91
EER przy +35°C/+18°C                                     6,00       7,00                             7,10
Pobór mocy elektrycznej przy +35°C/+18°C                            5,35       4,88                             4,88
Znamionowy przepływ wody przy ΔT=5 K           kWe                1,12       1,43                             1,45
Dostępna wys. manom. przy przepł. znam. przy ΔT=5 K     kW                0,79        1,1                             1,31
Znamionowy przepływ powietrza                                 650        550                              300
Napięcie zasilania zespołu zewn. / Prąd rozruchowy                      2070       2070                             2184
Moc akustyczna modułu zew./wew.              kWe             230 V~/5      230 V~/5                           230 V~/5
Czynnik chłodniczy R32                  m3/h               58/32       58/34                             59/36
Ekwiwalent CO2                      mbar                 1,2        1,2                              1,2
Maks. długość rur bez konieczności dopełniania R32    m3/h                0,81       0,81                             0,81
Pojemność podgrzewacza c.w.u.               V/A
Maks. użyteczna ilość ciepłej wody (Vmax)        dB(A)                 10        10                              10
Czas podgrzewu (th)                                      190        190                              190
Pobór mocy w stanie ustabilizowanym (Pes)          kg                279        277                              278
COP c.w.u. (cykl poboru M/L)                ton               1h35       1h35                             1h25
Ciężar netto zespołu zewn./wewn. z podgrzewaczem c.w.u.                   31,8       35,5                             34,9
                               m              3,0/3,3     2,84/3,2                           2,5/2,85
                                l             54/160      54/160                            54/160
                                l
                               h

                               W
                                 

                              kg

Instalacja chłodnicza pomiędzy jednostkami wewnętrzną a zewnętrzną musi być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do posługiwania się
substancjami z grupy F-Gazów.

Certyfikat Keymark: 21HK0001/00 (4 MR), 21HK0002/00 (6 MR, 8 MR).

Urządzenie spełnia wymogi rządowego Programu "Czyste Powietrze".

CENA NETTO              STRATEO R32               4,5 MR              6 MR                             8 MR
                      Indeks             7773965            7773966                           7773967
                       PLN              34 240            35 530                            38 790

                                                     STRATEO ADDITIONAL EQUIPMENT WITHOUT REGULATIONS

WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ „REGULACJI”

Akcesoria                                                 Pakiet                      Indeks   PLN

                   Wspornik ścienny do AWHP 4,5-6-8/MOSE                 EH95                      100011222   359

                   Wspornik podłogowy do AWHP/MOSE                   EH112                       100012533 95
                   Antywibracyjne podpory montażowe 600 mm (2 szt.)
                                                     EH879                       7694974  750

                                                                              www.dedietrich.pl 197
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202