Page 173 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 173

Wyposażenie dodatkowe                                              Pakiet                   Indeks   PLN

Alezio S V200 R32                                                 EH60                   100004415  3 240

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ "REGULACJI"
Akcesoria

                          B 150 T Zasobnik buforowy 150 l

             200 GT Zasobnik buforowy wody grzewczej                         ER602                    7607396  5 220
             Zasobnik buforowy wody grzewczej w komplecie z czujnikiem AD250.

             Zestaw podłączeniowy obiegu mieszaczowego do 200 GT                   ER604                    7610411  3 740  6
                                                                               7610412  2 540
             Zestaw do podłączenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu grzewczego z zawo­                                 1 270  Powietrzne pompy ciepła
             rem mieszającym. Pakiet zawiera pompę obiegową Wilo Yonos Para Rs25-6-130, zawór                                1 270
             mieszający, czujnik zasilania, izolację przewodów.

             Zestaw podłączeniowy obiegu bezpośredniego do 200 GT                  ER605

             Zestaw do podłączenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu bezpośredniego. Pa­
             kiet zawiera pompę obiegową Wilo Yonos Para Rs25-6-130, izolację przewodów.

             Zestaw podłączeniowy obiegu zewnętrznego do 200 GT                   ER606                    7610667

             Zestaw do podłączenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu zewnętrznego. Ze­
             staw zawiera armaturę pozwalającą podłączyć obiegi zewnętrzne z buforem.

             Zestaw podłaczeniowy do podgrzewacza 200 GHL/GSHL/GL (ustawiony obok)          ER611                    7611489

             Zestaw podłączeniowy do podgrzewacza 200 GHL/GSHL/GL (ustawiony w kolumnie)       ER610                    7611488  800

             Zestaw hydrauliczny drugiego obiegu grzewczego do zabudowania w jednostce        EH858                    7657050  3 600
             wewnętrznej

             Zestaw zawiera pompę wraz z izolacją oraz kablem zasilającym, zawór 3-drogowy z si­
             łownikiem wraz z izolacją i kablem zasilającym, czujnik przepływu, rury łączące, zawór
             zwrotny.

             Zestaw pompy kondensatu                                 EH860                    7687189  960

             Zestaw czujnika kondensacji 0-10 V                           HZ64                    7622433  2 520

             Zestaw czujnika wilgotności dla trybu chłodzenia                    HK27                    100019114 1 180

Przygotowanie c.w.u. dla Alezio S V200 R32                               ALEZIO S V200 R32 - WYPOSAZENIE DODATKOWE REGULACJE

Zintegrowane w MIV-S V200 R32

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"

Dobór wyposażenia dodatkowego zależnie od podłączonych obiegów

    Rodzaj obiegu    c.w.u.              bezpośredni          mieszaczowy                              bezp. + miesz.
Alezio S V200 R32    fabrycznie             fabrycznie (1)          HK378 (1)                                HK378 (1)

                                                                               www.dedietrich.pl  173
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178