Page 178 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 178

Wyposażenie dodatkowe                                                Pakiet Indeks   PLN

             Alezio S V200                                                     EH85 100008841  3 090

              WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ "REGULACJI"
             Akcesoria

                                      B 80 T Zasobnik buforowy 80 l

                           B 150 T Zasobnik buforowy 150 l                             EH60  100004415 3 240

6 200 GT Zasobnik buforowy wody grzewczej                                                  ER602  7607396  5 220

                           Zasobnik buforowy wody grzewczej w komplecie z czujnikiem AD250.

Powietrzne pompy ciepła               Zestaw podłączeniowy obiegu mieszaczowego do 200 GT                   ER604  7610411  3 740
                                                                           7610412  2 540
                           Zestaw do podłączenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu grzewczego z zawo­               1 270
                           rem mieszającym. Pakiet zawiera pompę obiegową Wilo Yonos Para Rs25-6-130, zawór              1 270
                           mieszający, czujnik zasilania, izolację przewodów.

                           Zestaw podłączeniowy obiegu bezpośredniego do 200 GT                  ER605

                           Zestaw do podłączenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu bezpośredniego. Pa­
                           kiet zawiera pompę obiegową Wilo Yonos Para Rs25-6-130, izolację przewodów.

                           Zestaw podłączeniowy obiegu zewnętrznego do 200 GT                   ER606  7610667

                           Zestaw do podłączenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu zewnętrznego. Ze­
                           staw zawiera armaturę pozwalającą podłączyć obiegi zewnętrzne z buforem.

                           Zestaw podłaczeniowy do podgrzewacza 200 GHL/GSHL/GL (ustawiony obok)          ER611  7611489

                           Zestaw podłączeniowy do podgrzewacza 200 GHL/GSHL/GL (ustawiony w kolumnie)       ER610  7611488  800

                           Zestaw hydrauliczny drugiego obiegu grzewczego do zabudowania w jednostce        EH858  7657050  3 600
                           wewnętrznej

                           Zestaw zawiera pompę wraz z izolacją oraz kablem zasilającym, zawór 3-drogowy z si­
                           łownikiem wraz z izolacją i kablem zasilającym, czujnik przepływu, rury łączące, zawór
                           zwrotny.

                           Zestaw izolacji dla trybu chłodzenia                          EH859  7677244  650
                           Zestaw zawiera podłączenie wraz z tacą ociekową kondensatu, izolację elementów               960
                           oraz taśmę izolacyjną                                  EH860  7687189

                           Zestaw pompy kondensatu

                           Zestaw czujnika kondensacji 0-10 V                           HZ64  7622433  2 520

                           Zestaw czujnika wilgotności dla trybu chłodzenia                    HK27  100019114 1 180

             Przygotowanie c.w.u. dla Alezio S V200

178           Zintegrowane w MIV-4S V200

             www.dedietrich.pl
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183