Page 168 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 168

Wyposażenie dodatkowe

             Alezio S

              WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ "REGULACJI"                                              Pakiet             Indeks     PLN

             Przygotowanie c.w.u.                                                         AD212P             100000030P     201

                                       Czujnik c.w.u.                                   HK23             100017833     1 260
                                      Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej
                                      wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym
                                      Zawór przełączający c.o./c.w.u.

                     Zestaw połączeniowy pompa ciepła/podgrzewacz c.w.u.                                 EH149             100015468    430

                                BEPC 300 Podgrzewacz c.w.u. do PAC                               ER615             7620661     9 130

6

Powietrzne pompy ciepła          Assure ASHP 210 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepła                                                  7736225     10 580
                     Assure ASHP 250 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepła                                                  7736226     11 520
                     Assure ASHP 300 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepła                                                  7736227     11 850

                                                                         ALEZIO S - WYPOSAZENIE DODATKOWE REGULACJE

              WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"
             Dobór wyposażenia dodatkowego zależnie od podłączonych obiegów

             Rodzaj obiegu  

                     c.w.u.                          bezpośredni   mieszaczowy                                bezp. + miesz.
                                                                                                 EH783 (1)
             Alezio S     AD212p                          fabrycznie (1)           EH783 (1)

             (1) do ewentualnego uzupełnienia o termostat pokojowy: pakiet AD324 (SMART TC), AD247P (AD248P) lub AD 140.

             Wyposażenie dodatkowe "Regulacje"                                                  Pakiet             Indeks     PLN

                     SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy                                  AD324             7691375      1 380
                                                                               AD140
                     Termostat zapewnia możliwość połączenia sie z domową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli                                88017859    114
                     pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmową aplikacją w systemie
                     Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Możli­
                     wość ustawiania programów ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc ułatwiająca pro­
                     gramowanie. Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
                     wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla in­
                     stalatora.

                     Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy

                     Ten termostat pokojowy pozwala regulować temperaturę pomieszczenia
                     w zakresie od 6 do 30 °C.

                     Termostat pokojowy programowalny przewodowy                                     AD247P             100012645P   440

                     Przewodowy regulator temperatury służący do sterowania urządzeniami grzewczymi,
                     z dużym podświetlanym wyświetlaczem i dotykowymi przyciskami. Możliwe są 3 tryby
                     pracy: dzień/noc, tygodniowy, ręczny. Regulator posiada funkcję OPTIMUM START,
                     która pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwiększa efektywność i za­
                     pewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas załącze­
                     nia urządzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiągnięcia zadanej temperatury.
                     Możliwość podłączenia czujnika temp. podłogowej, dzięki czemu regulator pokojowy
                     będzie sterował temp. pomieszczenia uwzględniając przy tym temp. podłogi. Styk
                     beznapięciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

168 www.dedietrich.pl
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173