Page 171 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 171

od 4,6             Pompy ciepła powietrze/woda “Split Inverter” z podgrzewaczem c.w.u.
do 7,67 kW
                Alezio S V200 R32

                MR (4, 6, 8)

                          — Pompa ciepła powietrze/woda "Split Inverter" składa się gulacją pogodową, dostępny w 2 wersjach:
STANDARD
                          z jednostki zewn. AWHPR i modułu wewn. MIV-S V200    - MIV-S V200/E R32: dla wspomagania zintegrowaną
                                              Powietrzne pompy ciepła
                          R32 ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u.        grzałką elektryczną o mocy 3 lub 6 kW (1-f) albo o mocy 6

                          — Podgrzewacz c.w.u. o poj. 177 litrów, emaliowany z wę­ kW (3-f)

                          żownicą, chroniony antykorozyjnie anodą tytanową     - MIV-S V200/H R32: dla wspomagania hydr. przez kocioł

                          — Alezio S V200 R32 jest idealnym produktem spełniającym — Płytka trybu cichego w standardzie

                          wymagania WT2021 oraz Programu "Czyste Powie­      — Moduł wewnętrzny zawiera:

                          trze"                          - intuicyjną konsolę sterowniczą z regulacją pogodową

                          — Wskaźnik tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) dla   - skraplacz (płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdz.)

                          czynnika R32 jest prawie trzy razy niższy niż dla R410A - rozdzielacz hydrauliczny, zewn. filtr magnetyczny

                          — Standardowo dostępna możliwość chłodzenia podłogo­ - pompę obiegową c.o. o współczynniku EEI<0,23

                          wego lub za pośrednictwem klimakonwektorów        - naczynie wzbiorcze o pojemności 8 litrów

                          — Praca do -20°C                     - manometr elektroniczny, zawór bezpieczeństwa, odpo­

                          — Zasilanie elektryczne 1-f w modelach MR        wietrznik automatyczny, regulator przepływu

                          — Ograniczenie prądu rozruch. dzięki techn. INVERTER   — Mozliwość podłączenia termostatu SMART TC° i sterowa­

                          — Dostępne są 2 modele dla następujących przypadków:   nia pracą urządzenia przez Wi-Fi za pomocą smartfona

                          - wspomaganie za pomocą grzałki elektrycznej (E)     lub tabletu

                          - wspomaganie hydrauliczne (H)              — Pompa ciepła objęta 5-letnią gwarancją

  Keymark                     — Moduł hydrauliczny wewnętrzny wyposażony w konsolę

                          sterowniczą DIEMATIC Evolution z programowalną re­                                 6

WYMIARY                                                          Zaleta produktu

   Powrót z obiegu mieszaczowego c.o. G 1” (z                                      Optymalny komfort c.o. i c.w.u.
1 pakietem EH 858: zestaw przewodów wewn.                                           Zintegrowany podgrzewacz
                                                                     COP aż do 5,2
   z zaworem 3-drog. z siłownikiem i pompą)

   Zasilanie obiegu mieszaczowego c.o. G 1” (z
2 pakietem EH 858: zestaw przewodów wewn.

   z zaworem 3-drog. z siłownikiem i pompą)

3 Przyłącze układu chłodniczego- gaz G 1/2"

4 Przyłącze układu chłodniczego- ciecz G 1/4"

5 Wypływ c.w.u. G 3/4”

6 Wlot zimnej wody G 3/4”

7 Powrót z obiegu c.o. G 1”

8 Zasilanie kotła wspomagającego (tylko
  w wersji ,,H”) G 3/4"

9 Powrót z kotła wspomagającego (tylko w wer­
  sji ,,H”) G 3/4"

10 Zasilanie obiegu c.o. G 1”

11 Odprowadzenie kondensatu Ø 32 mm

(1) Regulowane nóżki

DANE TECHNICZNE

Graniczne temp. robocze ogrzewania: W trybie chłodzenia:          Powietrze zewn.: +10°C/+46°C         Obieg c.w.u.:
woda: +18°C/+60°C          woda: +18°C/+25°C (inst. podłogowa)
pow. zew.: -20°C/+35°C        +7°C/+25°C (klimakonwektory)      Obieg grzewczy:               Max. 10 bar/75°C

                                       Max. 3 bar/90°C (wer. "H"), 75°C (wer. "E")

Model                           ALEZIO S R32              4 MR            6 MR           8 MR
                                   V200
Klasa energ. c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania 35°C)                      A+++            A+++           A+++
Klasa energ. c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania 55°C)                       A++             A++           A++
Klasa efektywności energ. podgrzewania wody                              A+             A+            A+
SCOP (35°C/55°C) (3)                                      4,5/3,43          4,5/3,37        4,5/3,21
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs
(temp. zasilania 35°C) (3)                        %             176             177           176
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs
(temp. zasilania 55°C) (3)                        %           134 132                         125
Efektywność energ. podgrzewania wody użytkowej ηwh
(cykl poboru M/L) (5)(6)                         %          127/133           122/128         121/125
Moc cieplna przy +7°C/+35°C (1)
COP grzania przy +7°C/+35°C (1)                    kW              4,6             6,4          7,67
Pobór mocy elektrycznej przy +7°C/+35°C (1)                              5,2             5,0          4,73
Moc cieplna przy +2°C/+35°C (1)                                  0,88            1,28          1,62
COP grzania przy +2°C/+35°C (1)                    kWe             3,71            5,34          6,54
Pobór mocy elektrycznej przy +2°C/+35°C (1)              kW             4,11            3,68          3,04
Znamionowy przepływ wody przy ΔT=5 K (1)                              0,9            1,03          1,93
Moc chłodnicza przy +35°C/+18°C (2)                                 0,79            1,11          1,31
EER przy +35°C/+18°C (2)                       kWe              6,0             7,0           7,1
Pobór mocy elektrycznej przy +35°C/+18°C (2)             m3/h             5,18            4,88          4,88
Wysokość manometryczna do dyspozycji przy przepływie          kW             1,16            1,43          1,45
znam.
Znamionowy przepływ powietrza                                     650             550           300
Napięcie zasilania zespołu zewn. / Prąd rozruchowy          kWe
Moc akustyczna modułu wew/zew (4)                                 2070            2070          2184
Czynnik chłodniczy R32                       mbar           230 V~/5          230 V~/5        230 V~/5
Ekwiwalent CO2
                                   m3/h            29/56            31/57          32/59
                                    V/A             1,2             1,2           1,2
                                                  0,81            0,81          0,81
                                  dB(A)
                                    kg
                                    ton

                                                                     www.dedietrich.pl 171
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176