Page 175 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 175

Wyposażenie dodatkowe

Alezio S V200 R32

 PRZYKŁAD KONFIGURACJI           ZESTAWIENIE                                    PAKIET   INDEKS
                       Alezio S V200 R32 6 MR/E Pompa ciepła powietrze/woda z podgrzewaczem c.w.u.
ALEZIO S V200 R32 1ST CONFIGURATION EXAMPLE (1-faz.)                                        -   7790400
                       SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy
Alezio S V200 R32 6 MR/E                                                    AD324   7691375
— 1 obieg bezpośredni grzejnikowy      BTW80 Zasobnik buforowy wiszący 80 litrów                       -    29046
— 1 obieg c.w.u.

                                                                            6

ALEZIO S V200 R32 2ND CONFIGURATION EXAMPLE ZESTAWIENIE                                     PAKIET   INDEKS   Powietrzne pompy ciepła
                       Alezio S V200 R32 8 MR/E Pompa ciepła powietrze/woda z podgrzewaczem c.w.u.       -    7790402
Alezio S V200 R32 8 MR/E           (1-faz.)                                           2 x 7691375
— 1 obieg bezpośredni            2 x SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy               2 x AD324   29048
— 1 obieg mieszaczowy                                                        -    7785338
— 1 obieg c.w.u.               BTW150 Zasobnik buforowy wiszący 150 litrów                          88017017P
                       Płytka sterowania drugiego obiegu grzewczego dla Alezio S V200 R32 (do uzupełnie­  HK378
                       nia o czujnik AD199)                                AD199p
                       Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m

                                                                      www.dedietrich.pl 175
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180