Page 176 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 176

od 11,39 do            Pompy ciepła powietrze/woda “Split Inverter” z podgrzewaczem c.w.u.
             14,65 kW
                            Alezio S V200

                            MR(11, 16), TR(11,16)

             STANDARD                        — Pompa ciepła powietrze/woda "Split Inverter" składa się - wysokowydajną sprężarkę modul. typu Scroll (techn.

                                        z jednostki zewn. AWHP i modułu wewn. MIV-4S..V200 ze DC Inverter), wsp. COP do 4,65 przy +7/+35°C,

                                        zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. o pojemności        - parownik powietrzny stanowiący zespół miedzianych

                                        177 litrów                          rurek i aluminiowych lameli,

                                        — Możliwość zamontowania jednostki wewn. bezp. przy      - 2 ciche wentylatory osiowe o zm. prędkości obr.,

                                        ścianie lub w narożniku dzięki wygodnym przyłączom      - separator cieczy, zbiornik akumulator mocy,

                                        wypr. do góry                         - 2 elektr. zawory rozprężne, filtr, presostaty

                                        — Standardowo dostępna możliwość chłodzenia podłogo­ zab. wysokiego i niskiego ciśnienia, zawór rewersyjny,

                                        wego lub za pośrednictwem klimakonwektorów          ogr. prądu rozruchowego, płytę mocy i filtrującą

                                        — Praca do -20°C powietrza zewn.               — Moduł wewnętrzny zawiera:

                                        — Zasilanie elektryczne 1-f w modelach MR lub 3-f w TR    - intuicyjną konsolę sterowniczą z regulacją pogodową

                                        — Ograniczenie prądu rozruch. dzięki techn. INVERTER     - skraplacz (płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdz.)

                                        — Moduł hydrauliczny wewnętrzny wyposażony w konsolę - rozdzielacz hydrauliczny, zewn. filtr magnetyczny

                                        sterowniczą DIEMATIC Evolution z programowalną re­ - pompę obiegową c.o. o współczynniku EEI<0,23

                                        gulacją pogodową, dostępny w 2 wersjach:           - naczynie wzbiorcze o pojemności 8 litrów

                                        - MIV-4S V200/E: dla wspomagania zintegrowaną grzałką - manometr elektroniczny, zawór bezpieczeństwa, odpo­

                                        elektryczną o mocy 3 lub 6 kW (1-f) albo o mocy 3, 6 lub 9 wietrznik automatyczny, regulator przepływu

                                        kW (3-f)                           — Podgrzewacz c.w.u. o poj. 177 litrów, emaliowany z wę­

                                        - MIV-4S V200/H: dla wspomagania hydr. przez kocioł      żownicą, chroniony antykorozyjnie anodą magnezową

6 WYMIARY                                    — Jednostka zewnętrzna zawiera:                — Pompa ciepła obZjętaa 5l-elettnaią gwparraoncdją uktu

                                                                                      Optymalny komfort c.o. i c.w.u.
                                                                                       Zintegrowany podgrzewacz

Powietrzne pompy ciepła      Powrót z obiegu mieszaczowego c.o. G 1” (z                                           COP aż do 4,65

             1 pakietem EH 858: zestaw przewodów wewn.

                  z zaworem 3-drog. z siłownikiem i pompą)

                Zasilanie obiegu mieszaczowego c.o. G 1” (z
             2 pakietem EH 858: zestaw przewodów wewn.

                z zaworem 3-drog. z siłownikiem i pompą)

             3 Przyłącze układu chłodniczego- gaz G 3/8"

             4 Przyłącze układu chłodniczego- ciecz G 5/8"

             5 Wypływ c.w.u. G 3/4”

             6 Wlot zimnej wody G 3/4”

             7 Powrót z obiegu c.o. G 1”

             8     Zasilanie kotła wspomagającego (tylko
                  w wersji ,,H”) G 3/4"

             9     Powrót z kotła wspomagającego (tylko w wer­
                  sji ,,H”) G 3/4"

             10 Zasilanie obiegu c.o. G 1”

             11 Odprowadzenie kondensatu Ø 32 mm

             (1) Regulowane nóżki

             DANE TECHNICZNE

             Graniczne temp. robocze ogrzewania: W trybie chłodzenia:                Powietrze zewn.: +7°C/+46°C     Obieg grzewczy:
             woda: +18°C/+60°C          woda: +18°C/+25°C (inst. podłogowa)        Obieg c.w.u.:            Max. 3 bar/90°C (wer. "H"), 75°C (wer. "E")
             pow. zew.: -20°C/+35°C        +7°C/+25°C (klimakonwektory)            Max. 10 bar/80°C

             Model                               ALEZIO S V200     11 MR            11 TR   16 MR          16 TR

             Klasa energ. c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania 35°C)                  A+++            A+++    A+++          A+++
             Klasa energ. c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania 55°C)                   A++            A++     A+           A+
             Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody                                           A           A
             Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs                       A             A
             (temp. zasilania 35°C)                               %                        175          175
             Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs                    178 178
             (temp. zasilania 55°C)                               %                        121          121
             Efektywność energ. podgrzewania wody użytkowej ηwh                       125          125
             Moc cieplna przy +7°C/+35°C (1)                          %                        114          114
             COP grzania przy +7°C/+35°C (1)                          kW      114          114    14,65          14,65
             Pobór mocy elektrycznej przy +7°C/+35°C (1)                         11,39          11,39     4,22          4,22
             Moc cieplna przy +2°C/+35°C (1)                                4,65          4,65     3,47          3,47
             COP grzania przy +2°C/+35°C (1)                         kWe      2,45          2,45     12,9          12,9
             Pobór mocy elektrycznej przy +2°C/+35°C (1)                    kW    10,19          10,19     3,27          3,27
             Moc cieplna przy -7°C/+35°C (1)                                                  3,94          3,94
             COP grzania przy -7°C/+35°C (1)                                 3,2           3,2    9,83          9,83
             Pobór mocy elektrycznej przy -7°C/+35°C (1)                   kWe      3,19          3,19     2,75          2,75
             Moc chłodnicza przy +35°C/+18°C (2)                        kW     8,09          8,09     3,58          3,58
             EER przy +35°C/+18°C (2)                                   2,88          2,88    14,46          14,46
             Pobór mocy elektrycznej przy +35°C/+18°C (2)                          2,81          2,81     3,96          3,96
             Znamionowy przepływ wody przy ΔT=5 K                      kWe     11,16          11,16     3,65          3,65
             Dostępna wys. manom. przy przepł. znam. przy ΔT=5 K                kW     4,75          4,75     2,53          2,53
             Znamionowy przepływ powietrza                                 2,35          2,35
             Napięcie zasilania zespołu zewn. / Prąd rozruchowy                       1,96          1,96       -            -
             Moc akustyczna modułu zew./wew. (4)                       kWe      250          250    6000          6000
             Ciśnienie akustyczne modułu zewnętrznego (3)                  m3/h     6000          6000  230 V~/6       400 V3~/3
                                                    mbar   230 V~/5       400 V3~/3    70/48          70/48
                                                    m3/h     69/48          69/48     46,5          46,5
                                                     V/A     46,7          46,7
                                                    dB(A)
                                                    dB(A)

176           www.dedietrich.pl
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181