Page 174 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 174

Wyposażenie dodatkowe

             Alezio S V200 R32

             WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"

             Dobór wyposażenia dodatkowego zależnie od podłączonych obiegów

             (1) do ewentualnego uzupełnienia o termostat pokojowy: pakiet AD324 (SMART TC), AD247P (AD248P) lub AD 140.

             Wyposażenie dodatkowe "Regulacje"                                                        Pakiet Indeks PLN

             SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy                                                AD324  7691375   1 380

             Termostat zapewnia możliwość połączenia sie z domową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli
             pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmową aplikacją w systemie
             Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Możli­
             wość ustawiania programów ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc ułatwiająca pro­
             gramowanie. Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
             wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla in­
             stalatora.

             Termostat pokojowy programowalny przewodowy                                                   AD247P 100012645P  440

Powietrzne pompy ciepła                                Przewodowy regulator temperatury służący do sterowania urządzeniami grzewczymi,
                                           z dużym podświetlanym wyświetlaczem i dotykowymi przyciskami. Możliwe są 3 tryby

            6 pracy: dzień/noc, tygodniowy, ręczny. Regulator posiada funkcję OPTIMUM START,
                                           która pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwiększa efektywność i za­
                                           pewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas załącze­
                                           nia urządzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiągnięcia zadanej temperatury.
                                           Możliwość podłączenia czujnika temp. podłogowej, dzięki czemu regulator pokojowy
                                           będzie sterował temp. pomieszczenia uwzględniając przy tym temp. podłogi. Styk
                                           beznapięciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

             Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowy                                                  AD248P 100013138P 790

             Bezprzewodowy regulator temperatury służący do sterowania urządzeniami grzew­
             czymi, z dużym podświetlanym wyświetlaczem i dotykowymi przyciskami. Możliwe są
             3 tryby pracy: dzień/noc, tygodniowy, ręczny. Regulator posiada funkcję OPTIMUM
             START, która pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwiększa efektywność
             i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas załą­
             czenia urządzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiągnięcia zadanej temperatury.
             Możliwość podłączenia czujnika temp. podłogowej, dzięki czemu regulator pokojowy
             będzie sterował temp. pomieszczenia uwzględniając przy tym temp. podłogi. Styk
             beznapięciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

             Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy                                                  AD140  88017859  114

             Ten termostat pokojowy pozwala regulować temperaturę pomieszczenia
             w zakresie od 6 do 30 °C.

             Płytka sterowania drugiego obiegu grzewczego dla Alezio S V200 R32 (do uzupełnienia                               HK378  7785338   680
             o czujnik AD199)

             Kabel przejściowy do termostatu ogrzewania podłogowego                                              HA255  7624902   145

             Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                                                     AD199p 88017017P  201

             Czujnik ten jest wymagany przy podłączeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszają­
             cym.

             GTW08 Bramka Modbus                                                               AD332  7721982   1 100

             Bramka z konwerterem sygnałów dedykowana do łączności pomiędzy konsolami re­
             gulacyjnymi z systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje danych zgodnych ze stan­
             dardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

174 www.dedietrich.pl
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179