Page 165 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 165

od 11,39 do        Pompy ciepła powietrze/woda “Split Inverter”
 14,65 kW
            Alezio S

            MR(11, 16), TR(11,16)

                            — Pompa ciepła powietrze/woda "Split Inverter" składa się    — Moduł hydrauliczny wewnętrzny MIV-S wspomagany przez
                              z jednostki zewnętrznej AWHP i modułu wewnętrznego       kocioł lub przez zintegrowaną grzałkę elektryczną o mo­
                              MIV-S                              cy 2, 4 lub 6 kW zasilanej prądem 1-f albo o mocy 3, 6 lub 9
                                                              kW zasilanej prądem 3-f, zawiera:
                            — Praca do -20°C powietrza zewn.                  - konsolę sterowniczą DIEMATIC Evolution prostą w obsłu­
                            — Standardowo dostępna możliwość chłodzenia przy pomo­       dze z regulacją pogodową,
                                                              - skraplacz stanowiący płytowy wymiennik ciepła wykona­
                              cy instalacji ogrzew. podłogowego (wersja /E lub /H) lub    ny ze stali nierdz., rozdzielacz hydr., pompę obiegową c.o.
                              za pośrednictwem klimakonwektorów (wersja /EI lub /HI)     (EEI<0,23), naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrów, manometr,
                              w modelach dostarczanych z ramą montażową i izolacją      zawór bezp., odpowietrznik automatyczny, czujnik prze­
                            — Zasilanie elektryczne 1-f w modelach MR lub 3-f w TR       pływu
                            — Ograniczenie prądu rozruch. dzięki techn. INVERTER
                            — Jednostka zewnętrzna zawiera:                 — Dostępne są 2 modele dla następujących przypadków:
                              - wysokowydajną sprężarkę modul. typu Scroll (techn. DC     - Model dla ogrzew. i chłodzenia przy pomocy ogrzew. pod­
                              Inverter), wsp. COP do 4,65 przy +7/+35°C,           łog. (wersja../EM lub /H z zasilaniem 1-f i ../ET lub ../H z 3-f).
                              - parownik powietrzny stanowiący zespół miedzianych ru­     - Model wyposażony fabrycznie do ogrzew. i chłodzenia
                              rek i aluminiowych lameli,                   przy pomocy klimakonwektorów (wersja ../EMI lub /HI zasi­
                              - 2 ciche wentylatory osiowe o zm. prędkości obr.,       lana prądem 1-f i wersja ../ETI lub /HI 3-f) dostarczany
                              - separator cieczy, zbiornik akumulator mocy,          z ramą montażową
                              - 2 elektr. zawory rozprężne, filtr, presostaty
                              zab. wysokiego i niskiego ciśnienia, zawór rewersyjny, ogr. — Pompa ciepła objęta 5-letnią gwarancją
                              prądu rozruchowego, płytę mocy i filtrującą
STANDARD                                                                 Zaleta produktu                    6
WYMIARY
                                              Powietrzne pompy ciepła                        COP do 4,65
                                                                        Max. temperatura wody grzewczej 60°C

1 Zasilanie c.o. G 1"

2 Powrót z c.o. G 1"

3 Podłączenie zasilania kotła wspomagającego
  G 1" (tylko MIV-S/H)

4 Podłączenie powrotu kotła wspomagającego
  G 1" (tylko MIV-S/H)

   Przyłącza układu chłodniczego – gaz:
5 - AWHP 11 do 16 MR/TR: 5/8" stożkowe

   - MIV-S: 5/8" stożkowe

   Przyłącza układu chłodniczego – ciecz:
6 - AWHP 11 do 16 MR/TR: 3/8" stożkowe

   - MIV-S: 3/8" stożkowe

Pompa ciepła Alezio S składa się z jednostka zewnętrz­
nej AWHP oraz modułu wewnętrznego MIV-S w wer­
sjach E, H, EI, HI.

DANE TECHNICZNE

Graniczne temp. robocze ogrzewania:      W trybie chłodzenia:         Powietrze zewn.: +7°C/+46°C
woda: +18°C/+60°C               woda: +18°C/+25°C (inst. podłogowa) Obieg grzewczy:
pow. zew.: -20°C/+35°C            +7°C/+25°C (klimakonwektory)     Max. 3 bar

Model Alezio S                                         11 MR           11 TR  16 MR  16 TR

Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania               A+++                 A+++   A+++  A+++
35°C)
Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania               A++ A++                     A+   A+
55°C)
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs      %           178 178                     175   175
(temp. zasilania 35°C)
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs      %            125                 125   121   121
(temp. zasilania 55°C)
Moc cieplna przy + 7 °C/+ 35°C (1)             kW           11,39                11,39  14,65  14,65
COP grzania przy + 7°C/+ 35°C (1)                          4,65                 4,65   4,22  4,22
Pobór mocy elektr. przy + 7°C/+ 35°C (1)                      2,45                 2,45   3,47  3,47
Moc cieplna przy + 2°C/+ 35°C (1)             kWe           10,19                10,19   12,9  12,9
COP grzania przy + 2°C/+ 35°C (1)             kW             3,2                 3,2  3,27  3,27
Pobór mocy elektr. przy + 2°C/+ 35°C (1)                      3,19                 3,19   3,94  3,94
Moc cieplna przy – 7°C/+ 35°C (1)                          8,09                 8,09   9,83  9,83
COP grzania przy – 7°C/+ 35°C (1)             kWe            2,88                 2,88   2,75  2,75
Pobór mocy elektr. przy - 7°C/+ 35°C (1)          kW            2,81                 2,81   3,58  3,58
Prąd znamionowy (1)                                11,41                  3,8 16,17   5,39
Moc chłodnicza (2)                                  11,16                11,16  14,46  14,46
EER (2)                          kWe            4,75                 4,75   3,96  3,96
Moc chłodnicza (5)                                 7,43                 7,43   7,19  7,19
EER (5)                            A           3,34                 3,34   3,58  3,58
Pobór mocy elektr. (2)                   kW            2,35                 2,35   3,65  3,65
Znamionowy przepływ wody przy Δt = 5 K                       1,96                 1,96   2,53  2,53
Wysokość manometryczna do dyspozycji przy przepływie       
znam.                           kW            110                 110     -    -

                                 
                             kWe
                             m3/h

                             mbar

                                                                www.dedietrich.pl                       165
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170