Page 82 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 82

Wyposażenie dodatkowe

                  C 340

                  PRZYKŁAD KONFIGURACJI

                  C 340 ECO DIEMATIC ISYSTEM - CONFIGURATION EXAMPLE ZESTAWIENIE                                  PAKIET    INDEKS
                                                                                     -    7752866VL
                  C 340 DIEMATIC Evolution                                                       -    89759840H
                                                                                         88017017P
                  — 1 obieg z zaworem mieszającym           C 340-280 VL Diematic Evolution Kocioł gazowy kondensacyjny stojący      AD199p   100000030P
                  — 1 obieg bezpośredni                BH 750 Podgrzewacz c.w.u.                           AD212P    85757741
                  — 1 obieg c.w.u. z pompą cyrkulacyjną                                               FM46     7691375
                                            Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                    AD324     7613609
2 Czujnik c.w.u.
                                  AF60 Czujnik zewnętrzny                                       SA3

                                            SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy

Stojące gazowe kotły kondensacyjne                           DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kotłów o mocy do 450 kW

                  C 340 4TH CONFIGURATION EXAMPLE           ZESTAWIENIE                                   PAKIET    INDEKS
                                            2 x C 340-280 VL Diematic Evolution Kocioł gazowy kondensacyjny stojący       -   2 x 7752866VL
                  2 x C 340-280 DIEMATIC Evolution w ka­       2 x Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                        2 x 88017017P
                  skadzie                       Czujnik c.w.u.                                2 x AD199p  100000030P
                  — 2 obiegi mieszaczowe               Przyłącze cyrkulacji c.w.u.                           AD212P
                  — 1 obieg zasilania podgrzewacza c.w.u.       AF60 Czujnik zewnętrzny                             ER29    100015099
                                            Czujnik zanurzeniowy z gilzą                           FM46    85757741
                                            S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujące             AD218    100004781
                                            FWS 750 ET Podgrzewacz solarny do natychmiastowego wytwarzania c.w.u.      AD309    7663561
                                            2 x DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kotłów o mocy do 450 kW    -    7696903
                                            AQA Perla Black Zmiękczacz wody użytkowej 20 litrów               2 x SA3  2 x 7613609
                                                                                      -    240029326

82 www.dedietrich.pl
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87