Page 78 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 78

od 56 do            Stojące gazowe kotły kondensacyjne
                  651 kW
                               C 340
                 podłączenie do komina
                 lub układu szczelnego    280, 350, 430, 500, 570, 650

Stojące gazowe kotły kondensacyjne                        — Gazowy, stojący kocioł kondensacyjny                      kotłów, sterowanie zewn. zabezpieczeniami, pompami mod., syste­

    PROJEKT                                 — Przystosowany do spalania gazu z 20% domieszką wodoru             mami skojarzonymi z instalacjami solarnymi lub pompami ciepła oraz

                                         — Wyposażony do pracy z gazem ziemnym                      zaprogramowaną regulacją obiegów grzewczych z zaworami mie­

                                         — Ciśnienie zasilania gazem : 20/25 mbar lub 300 mbar z regulatorem ci­ szającymi. Konsolę zaprojektowano dla komunikacji z regulatorem VM

                                         śnienia (wyposażenie dodatkowe)                         DIEMATIC Evolution oraz z systemami zdalnego dozoru zgodnymi

                                         — Roczna sprawność eksploatacyjna > 109%                     z protokołem ModBus

2 — Niska emisja zanieczyszczeń:                                                              — Kocioł dostarczany całkowicie zmontowany i przetestowany w fabryce
                                               NOx < 60 mg/kWh, CO < 20 mg/kWh                — Opcjonalnie dostępne zestawy 2-go powrotu dla rozdzielania obiegów

                                         — Niski poziom hałasu i zużycia energii elektrycznej dzięki modulujące­     nisko- i wysokotemperaturowych

                                         mu wentylatorowi                              — Wyposażony w rolki z prowadnicą oraz możliwość dzielenia korpusu

                                         — Wymiennik członowy ze stopu aluminiowo-krzemowego o właściwo­         na dwie części dla łatwego umieszczenia w kotłowni

                                         ściach samoczyszczących, z klapą rewizyjną                 — Oświetlenie wewnętrzne LED z dostarczanego power banku dla uła­

                                         — Palnik z całkowitym wstępnym zmieszaniem, modulujący w zakresie        twienia prac konserwacyjnych i serwisowych

                                         od 20 do 100% mocy dla doskonałego dostosowania mocy kotła do — Dostępny w 2 wersjach, lewostronnej i prawostronnej, zależnie od po­

                                         rzeczywistego zapotrzebowania instalacji i optymalnej jakości spala­       łożenia podłączeń hydraulicznych: zob. schemat poniżej

                                         nia dzięki stałemu stosunkowi powietrze/gaz poprzez system venturi — Możliwość dostawy bramki komunikacyjnej GTW08 do systemów BMS

                                         — Zapłon elektroniczny                              z ModBus

                                         — Elektroda jonizacyjna                          — Wraz z kotłem dostarczany jest czujnik ciśnienia wody

                   CE 0063CU3937                — Nakotłowa konsola sterownicza Diematic Evolution umożliwia wszel­ Jednostka dostawy: 2 pakiety

                                         kie konfiguracje instalacji: możliwa praca w kaskadzie od 2 do 8                 Zaleta produktu

                 WYMIARY                                                                       Kompaktowy i modułowy kocioł
                                                                                             kondensacyjny dużych mocy

                 1 Zasilanie c.o., kołnierz DN 80 PN10 (norma
                   DIN 2576, śr. wew. otworu 70 mm)

                 2 Powrót z c.o., kołnierz DN 80 PN10  (norma
                   DIN 2576, śr. wew. otworu 70 mm)

                 3 Zasilanie gazem, G 2 (gwint wewnętrzny)

                 4 Odprowadzenie kondensatu, syfon w dosta­
                   wie, dla przewodu PCW Ø 32 mm (wewn.)

                 5 Króciec spalin, Ø 250 mm

                 6 Doprowadzenie powietrza do spalania, Ø 250
                   mm

                 7 Drugi powrót (opcja), kołnierz DN 65 PN10
                   (norma DIN 2576)

                                                      C 340-280      C 340-350      C 340-430        C 340-500    C 340-570     C 340-650

                                         A            1833               1833       1833      2142       2142       2142

                                         B            1635               1635       1635      1944       1944       1944

                                         C            1862               1862       1862      2172       2172       2172

                                         L            1490               1490       1490      1800       1800       1800

 DANE TECHNICZNE                       Max. temperatura robocza: 90°C                 Klasa NOx: 6                 dukuje do IP20)
                               Termostat zabezpieczający: 110°C
Kondensacja                          Max. ciśnienie robocze: 7 bar                  Kategoria gazu: I2E
Średnia temperatura robocza:                 Min. ciśnienie robocze: 0,8 bar                 Homologacja: B23, B23P, C33, C53, C63, C93
Trob_max: 90°C                                                        Stopień ochrony: IPX1 (system B23/B23P re­
Trob_min: 20°C

Model                                                   C 340        280 350 430 500 570                                  650
                                                       kW                                                127/651,5
Moc znamionowa 50/30⁰ C (dla c.o.) min/max                                  kW         56/278,8   71/350,3    84/424,5   98/497,1 113/573,5        119/600,9
Moc znamionowa 80/60⁰ C (dla c.o.) min/max                                          51,1/260,7  64,8/326,7   78,6/394,8   91,5/461 105,5/530,4
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EWG dla obc.                            %                                                   98,5
pełnego i średniej temp. kotła 70⁰C                                              98 98,1 98,2 98,3 98,4
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EWG dla obc.                            %                                                  108,1
częściowego i temp. powrotu 30⁰C                                                 109,2       109     108,8      108,6      108,3
Efektywność energ. wg. Rozp. KE nr 813/2013:                                                                                        
Efektywność energ. dla 100% znam. mocy cieplnej ɳ₄                              %                                                      88,7
Efektywność energ. dla 30% znam. mocy cieplnej ɳ₁                               %          88,3       88,4      88,5       88,6      88,7      97,4
Strata postojowa                                               kW          98,4       98,2      98,0       97,8      97,6       0,67
Zużycie gazu ziemnego E (min-maks)                                     m3/h          0,571      0,591     0,611       0,63      0,65   12,9-64,6
Moc akustyczna Lwa/Ciśnienie akustyczne w odl. 1m                              dBA        5,7-28,1     7,2-35,2    8,7-42,5    10,1-49,6    11,5-57,0   81,4/64,8
Opór po stronie wodnej przy Δt=20/11 K                                  mbar        77,6/61,2    77,6/61,2   81,2/64,8    81,4/64,8    81,4/64,8     130/435
Pojemność wodna                                                        113/374     110/364    120/397      110/364     125/413       104
Moc elektryczna na potrzeby własne (min-maks)                                  l                                               0,08-0,72
Spręż wentylatora                                              kW            49        60      71        82       93      150
Masa netto                                                  Pa        0,06-0,28   0,062-0,345   0,076-0,45   0,086-0,576   0,089-0,768       570
                                                       kg
                                                                   130       120      130       150       150
                                                                   366       400      435       497       533

CENA NETTO                                     C 340         280            350        430       500            570        650
 VL                                       Indeks      7752866VL         7752867VL     7752868VL    7752869VL         7752870VL     7752871VL
 Wersja lewostronna
 VR                                       PLN           nz             nz         nz        nz            nz        nz
 Wersja prawostronna                              Indeks      7752866VR         7752867VR     7752868VR    7752869VR         7752870VR     7752871VR

                                         PLN           nz             nz         nz        nz            nz        nz

78 www.dedietrich.pl
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83