Page 80 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 80

Wyposażenie dodatkowe                                                                         Indeks   PLN

   C 340                                                                                S103118      nz

      WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ “REGULACJI”
    SYSTEMY SPALINOWE

                                Zestaw łącznika spalin dla 2x C 330/340

2

Stojące gazowe kotły kondensacyjne             Kolektor doprowadzenia powietrza                                        S103128       nz

                  Przygotowanie c.w.u.                                                    Pakiet   Indeks   PLN

                              Czujnik c.w.u.                                           AD212P   100000030P   201

                              Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej
                              wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym

                                                               C 340 - ACCESSORIES REGULATIONS

                  WYPOSAŻENIE DODATKOWE “REGULACJE”

                  Dobór wyposażenia dodatkowego w zależności od typu konsoli sterowniczej i podłączonych obiegów

                                      Kocioł pojedynczy lub kocioł 1 w kaskadzie (2)                   Kocioł 2 do 8 w kaskadzie na ko­
                                                                                    cioł dodatkowy (3)

                        Typ obiegu

                              c.w.u.   bezpośr.  miesz.   bezp. + 1  2x    bezp. + 2  3x               miesz.    2x     3x
                                               x miesz.  miesz.   x miesz.  miesz.                   miesz.   miesz.

                  C 340/640 DIEMA­   1 x AD212 fabrycznie 1 x AD199 1 x AD199 2 x AD199 1 x AD199 2 x AD199            1 x AD199 2 x AD199  2 x AD199
                  z konsolą TIC Evo­          (1)                   1 x AD249 1 x AD249                         +1x
                  sterow­   lution                                                                 AD249
                  niczą                                             (4)                           (4)

                  (1) Plus pakiet FM46 (czujnik zewnętrzny) do sterowania pogodowego instalacji pojedynczego kotła.
                  (2) Każdy z obiegów grzewczych może być uzupełniony o zdalne sterowanie SMART TC.
                  (3) Należy pamiętać o zamówieniu "czujnika zasilania kaskady", pakiet AD 250 lub AD 218 oraz przewodów S-bus pakiet AD309 lub AD310 (ilość pakietów = liczba kotłów
                   -1).
                  (4) Jeden lub kilka regulatorów VM DIEMATIC Evolution pozwala, w sposób autonomiczny lub podłączony do konsoli sterowniczej kotła, sterować obiegi dodatkowe (3
                   obiegi mieszaczowe i 2 obiegi c.w.u. na regulator).

                  Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli DIEMATIC Evolution                              Pakiet Indeks PLN

                              AF60 Czujnik zewnętrzny                                       FM46    85757741  201

                              Czujnik zewnętrzny może być używany samodzielnie lub w połączeniu z termostatami
                              pokojowymi (1)

                              Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego                          AD249   100013304  690
                                                                                AD199p   88017017P
                              Do sterowania zaworu mieszaczowego z siłownikiem elektromechanicznym lub elek­                       201
                              trotermicznym. Płytkę montuje się w konsoli DIEMATIC i podłącza przy pomocy nieza­
                              mienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC może być wyposażona w jedną dodatkową                         201
                              „płytkę + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.                              201
                                                                                           350
                              Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                                          640

                              Czujnik ten jest wymagany przy podłączeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszają­
                              cym.

                              Czujnik c.w.u.                                           AD212P   100000030P
                              Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej          AD250P   100013305P
                              wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym                            AD308
                                                                                AD309    7663618
                              Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady                                7663561
                              Zawiera 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy
                              urządzenia wyposażonego w konsolę sterowniczą DIEMATIC m3.

                              S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujące
                              Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
                              tomatyką DIEMATIC Evolution.

                              S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujące
                              Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
                              tomatyką DIEMATIC Evolution.

80 www.dedietrich.pl
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85