Page 76 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 76

do          Stojące gazowe kotły kondensacyjne montowane w kaskadzie
                  1242,8 kW
                            C 240
                   do podłączenia do
                   komina lub układu Systemy kaskadowe od 2 do 4 kotłów

                     szczelnego

      WYPOSAŻENIE DODATKOWE DLA SYSTEMÓW KASKADOWYCH C 240                                                   Pakiet   Indeks  PLN
    Wyposażenie dodatkowe
                                                                                   HC256   S101656   3 650
                                Filtr gazu DN65

2

Stojące gazowe kotły kondensacyjne                            DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kotłów o mocy do 450 kW SA3 7613609 2 040
                                             Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kotłów o mocy do 200 kW
                                             Neutralizator kondensatu pompowy do kotłów o mocy od 300 do 1300 kW          7767043  6 650
                                             Granulat neutralizujący 10 kg                                  8 810
                                                                                  DU15    83877011

                                                                                        94225601    368

                                             Granulat neutralizujący 25 kg                       SA7 7613613        650

                   PRZYKŁAD KONFIGURACJI                ZESTAWIENIE                                 PAKIET    INDEKS
                                             2 x C 240-200 Kocioł gazowy kondensacyjny                    -   2 x 7745365
                  C 240 DIEMATIC EVOLUTION - 5TH CONFIGURATION EXAMPLE Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego                    100013304
                                             3 x Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                 AD249   3 x 88017017P
                  2 x C 240-200 DIEMATIC Evolution w ka­        PSB 1000 Zasobnik buforowy wody grzewczej                 3 x AD199p  7650456HS
                  skadzie                        LV/2xC240-200 System kaskadowy/montaż wolnostojący w szeregu              LV.03.389
                  — 1 obieg "grzejnikowy" z zaw. miesz.         Friwa Midi Stacja przygotowania c.w.u DN 20                   -   64056DED01
                  — 3 obiegi ogrzew. podł. z zaw. miesz.        DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kotłów o mocy do 450 kW    -
                  — 1 obieg bezp. z wentylokonwektorem         AF60 Czujnik zewnętrzny                             -    7613609
                  — 1 stacja wytwarzania c.w.u.                                                    SA3    85757741
                  — 1 zasobnik buforowy                                                       FM46
                  — 1 obieg zasobnika buforowego

76 www.dedietrich.pl
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81