Page 86 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 86

Wyposażenie dodatkowe

                  C 640

                  WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ “REGULACJI”

                  MODUŁY HYDRAULICZNE

                  Zestaw podłączenia hydraulicznego zawiera:

2 - 2 kompensatory ze stali nierdzewnej z kołnierzami na zasil.
        - 2 łączniki zasilania z podłączeniem awaryjnym R 1 1/2 dla zaworu bezpieczeństwa
        - 2 króćce podłączeniowe dedykowane do modułów zabezpieczeń

                  - 4 zawory odcinające na zasilaniu i powrocie

Stojące gazowe kotły kondensacyjne - 1 sprzęgło hydrauliczne z regulowanymi nóżkami, 1 tuleja zanurzeniowa R 1/2 dla czujnika zasilania, korek R 1/2 dla odpowietrznika, złączka R 1 dla naczynia wzbiorczego instalacji, spust R

                  1 1/4, złączka R 2 dla kogeneratora lub innego kotła, złączka Rp 1 1/4 dla prętów odmagnesowujących (opcje)

                  - 2 łączniki powrotu z kołnierzem ze złączkami R 1 1/4 dla naczynia wzbiorczego kotła

                  - 2 pompy pierwotne modulujące o wskaźniku energochłonności (IEE<0,23) sterowane 0-10V przez konsolę sterowniczą kotła

                  - osłony izolujące zabezpieczone przez owinięcie w folię aluminiową i zamocowane opaskami

                  Dostawa obejmuje śruby i uszczelki                                           C 640 - ACCESSORIES REGULATIONS

                  WYPOSAŻENIE DODATKOWE “REGULACJE”

                  Dobór wyposażenia dodatkowego w zależności od podłączonych obiegów

                                              Kocioł pojedynczy lub kocioł 1 w kaskadzie (2)                          Kocioł 2 do 8 w kaskadzie na ko­
                                                                                                   cioł dodatkowy (3)

                        Typ obiegu

                  C 340/640 DIEMATIC             c.w.u.  bezpośr.   miesz.       bezp. + 1   2x   bezp. + 2   3x               miesz.    2x     3x
                  z konsolą Evolution            1 x AD212       1 x AD199      x miesz.  miesz.  x miesz.  miesz.             1 x AD199  miesz.   miesz.
                  sterow­                        fabrycznie
                  niczą                           (1)             1 x AD199 2 x AD199 1 x AD199 2 x AD199                  2 x AD199  2 x AD199
                                                                         1 x AD249 1 x AD249                         +1x
                                                                                                           AD249
                                                                                (4)                           (4)

                  (1) Plus pakiet FM46 (czujnik zewnętrzny) do sterowania pogodowego instalacji pojedynczego kotła.
                  (2) Każdy z obiegów grzewczych może być uzupełniony o zdalne sterowanie SMART TC.
                  (3) Należy pamiętać o zamówieniu "czujnika zasilania kaskady", pakiet AD 250 lub AD 218 oraz przewodów S-bus pakiet AD309 lub AD310 (ilość pakietów = liczba kotłów
                   -1).
                  (4) Jeden lub kilka regulatorów VM DIEMATIC Evolution pozwala, w sposób autonomiczny lub podłączony do konsoli sterowniczej kotła, sterować obiegi dodatkowe (3
                   obiegi mieszaczowe i 2 obiegi c.w.u. na regulator).

                  Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli DIEMATIC Evolution                                             Pakiet Indeks PLN

                                        AF60 Czujnik zewnętrzny                                           FM46    85757741  201

                                        Czujnik zewnętrzny może być używany samodzielnie lub w połączeniu z termostatami
                                        pokojowymi (1)

                                        Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego                               AD249   100013304  690
                                                                                               AD199p   88017017P
                                        Do sterowania zaworu mieszaczowego z siłownikiem elektromechanicznym lub elek­                           201
                                        trotermicznym. Płytkę montuje się w konsoli DIEMATIC i podłącza przy pomocy nieza­
                                        mienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC może być wyposażona w jedną dodatkową                             201
                                        „płytkę + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.                                   201
                                                                                                          350
                                        Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                                               640
                                                                                                          830
                                        Czujnik ten jest wymagany przy podłączeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszają­                          399
                                        cym.

                                        Czujnik c.w.u.                                                AD212P   100000030P
                                        Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej              AD250P   100013305P
                                        wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym                                 AD308
                                                                                               AD309    7663618
                                        Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady                              AD310    7663561
                                        Zawiera 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy              AD321    7663619
                                        urządzenia wyposażonego w konsolę sterowniczą DIEMATIC m3.                                7688305

                                        S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujące
                                        Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
                                        tomatyką DIEMATIC Evolution.

                                        S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujące
                                        Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
                                        tomatyką DIEMATIC Evolution.

                                        S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujące
                                        Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
                                        tomatyką DIEMATIC Evolution.

                                        Wtyczki mostkujące BUS

86 www.dedietrich.pl
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91