Page 85 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 85

Wyposażenie dodatkowe

C 640

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ “REGULACJI”                                                        Indeks   PLN    2
SYSTEMY SPALINOWE
                                                                             S103128      nz
                         Kolektor doprowadzenia powietrza

PRZYGOTOWANIE C.W.U. W PODGRZEWACZU NIEZALEŻNYM I SOLARNYM                                      Pakiet        Indeks   PLN    Stojące gazowe kotły kondensacyjne

                          Czujnik c.w.u.                                  AD212P        100000030P   201
                         Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej
                         wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym                                    PLN

MODUŁY HYDRAULICZNE                                                                    Indeks      nz

                          DuoConnect Zestaw podłączeń hydr. ze sprzęgłem i pompami modul. do C 630/640-560            7622302     nz
                                                                              7622304
                         Zestaw podłączenia hydraulicznego zawiera: 2 kompensatory z kołnierzami ze stali nierdzewnej na     7622306     nz
                         zasilaniu, 2 króćce zasilania R 1”1/2 dla podłączenia zaworu bezpieczeństwa, 2 mufy z kołnierzami, 4   7622307
                         zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, sprzęgło hydrauliczne z regulowaną stopą, tuleja R 1/2"    7622308     nz
                         dla czujnika zasilania, korek R 1/2" dla odpowietrznika-separatora, złączka R 1" dla naczynia wzbior­  100016229
                         czego instalacji, złączka spustu R 1"1/4, złączka R 2" dla kogeneratora lub innego kotła, 2 połączenia          nz
                         powrotu kołnierzowe ze złączkami R 1"1/4 dla naczynia wzbiorczego kotła, 2 pompy pierwotne mo­
                         dulujące sterowane za pomocą 0-10V przez konsolę sterowniczą kotła, osłony izolacyjne chronione              nz
                         folią aluminiową i zamocowane taśmą. Dostawa obejmuje również zestaw śrub i uszczelek.

                          DuoConnect Zestaw podłączeń hydr. ze sprzęgłem i pompami modul. do C 630/640-700

                         Zestaw podłączenia hydraulicznego zawiera: 2 kompensatory z kołnierzami ze stali nierdzewnej na
                         zasilaniu, 2 króćce zasilania R 1”1/2 dla podłączenia zaworu bezpieczeństwa, 2 mufy z kołnierzami, 4
                         zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, sprzęgło hydrauliczne z regulowaną stopą, tuleja R 1/2"
                         dla czujnika zasilania, korek R 1/2" dla odpowietrznika-separatora, złączka R 1" dla naczynia wzbior­
                         czego instalacji, złączka spustu R 1"1/4, złączka R 2" dla kogeneratora lub innego kotła, 2 połączenia
                         powrotu kołnierzowe ze złączkami R 1"1/4 dla naczynia wzbiorczego kotła, 2 pompy pierwotne mo­
                         dulujące sterowane za pomocą 0-10V przez konsolę sterowniczą kotła, osłony izolacyjne chronione
                         folią aluminiową i zamocowane taśmą. Dostawa obejmuje również zestaw śrub i uszczelek.

                          DuoConnect Zestaw podłączeń hydr. ze sprzęgłem i pompami modul. do C 630/640-860

                         Zestaw podłączenia hydraulicznego zawiera: 2 kompensatory z kołnierzami ze stali nierdzewnej na
                         zasilaniu, 2 króćce zasilania R 1”1/2 dla podłączenia zaworu bezpieczeństwa, 2 mufy z kołnierzami, 4
                         zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, sprzęgło hydrauliczne z regulowaną stopą, tuleja R 1/2"
                         dla czujnika zasilania, korek R 1/2" dla odpowietrznika-separatora, złączka R 1" dla naczynia wzbior­
                         czego instalacji, złączka spustu R 1"1/4, złączka R 2" dla kogeneratora lub innego kotła, 2 połączenia
                         powrotu kołnierzowe ze złączkami R 1"1/4 dla naczynia wzbiorczego kotła, 2 pompy pierwotne mo­
                         dulujące sterowane za pomocą 0-10V przez konsolę sterowniczą kotła, osłony izolacyjne chronione
                         folią aluminiową i zamocowane taśmą. Dostawa obejmuje również zestaw śrub i uszczelek.

                          DuoConnect Zestaw podłączeń hydr. ze sprzęgłem i pompami modul. do C 630/640-1000

                         Zestaw podłączenia hydraulicznego zawiera: 2 kompensatory z kołnierzami ze stali nierdzewnej na
                         zasilaniu, 2 króćce zasilania R 1”1/2 dla podłączenia zaworu bezpieczeństwa, 2 mufy z kołnierzami, 4
                         zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, sprzęgło hydrauliczne z regulowaną stopą, tuleja R 1/2"
                         dla czujnika zasilania, korek R 1/2" dla odpowietrznika-separatora, złączka R 1" dla naczynia wzbior­
                         czego instalacji, złączka spustu R 1"1/4, złączka R 2" dla kogeneratora lub innego kotła, 2 połączenia
                         powrotu kołnierzowe ze złączkami R 1"1/4 dla naczynia wzbiorczego kotła, 2 pompy pierwotne mo­
                         dulujące sterowane za pomocą 0-10V przez konsolę sterowniczą kotła, osłony izolacyjne chronione
                         folią aluminiową i zamocowane taśmą. Dostawa obejmuje również zestaw śrub i uszczelek.

                          DuoConnect Zestaw podłączeń hydr. ze sprzęgłem i pompami modul. do C 630/640-1140 i 1300

                         Zestaw podłączenia hydraulicznego zawiera: 2 kompensatory z kołnierzami ze stali nierdzewnej na
                         zasilaniu, 2 króćce zasilania R 1”1/2 dla podłączenia zaworu bezpieczeństwa, 2 mufy z kołnierzami, 4
                         zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, sprzęgło hydrauliczne z regulowaną stopą, tuleja R 1/2"
                         dla czujnika zasilania, korek R 1/2" dla odpowietrznika-separatora, złączka R 1" dla naczynia wzbior­
                         czego instalacji, złączka spustu R 1"1/4, złączka R 2" dla kogeneratora lub innego kotła, 2 połączenia
                         powrotu kołnierzowe ze złączkami R 1"1/4 dla naczynia wzbiorczego kotła, 2 pompy pierwotne mo­
                         dulujące sterowane za pomocą 0-10V przez konsolę sterowniczą kotła, osłony izolacyjne chronione
                         folią aluminiową i zamocowane taśmą. Dostawa obejmuje również zestaw śrub i uszczelek.

                         Moduł bezpieczeństwa zgodny z EN 12828 presostat max (2 szt.), min (1 szt.), termostat bezp. (zama­
                         wiać 2x dla C640)

Zespół kolan zasilania/powrotu izolowany do zestawu podłączeń hydraulicznych                                       7613414   nz

Zestaw separatora magnetycznego do zamontowania w rozdzielaczu hydraulicznym                                       7613415   nz

                                                                             www.dedietrich.pl   85
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90